Ett kyligare Sverige försvårar expansionen i norr

Ställ gärna hårdare krav på dem som vill invandra till Sverige, på dem som vill komma hit och jobba. Men gör det på ett sätt som inte försvårar samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Ledare 1 november 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det finns mycket att säga om Tidöavtalet.

Det finns sådant som är bra och sådant som inte är det.

Kritiken mot migrationspolitiken har varit högljudd. Ett politikområde där hårdare tag, följt av ännu hårdare tag, tycks vara universallösningen för dagen. Där myndigheter ska agera sladdertackor, ange personer som utan tillstånd bor i landet, där människor ska kunna kastas ut ur Sverige för så kallad ”bristande vandel”, där partierna ska utreda möjligheten att avgiftsbelägga asylprocessen.

Tanken tycks vara att Sverige ska framstå som ett så kyligt land att ingen utifrån vill söka sig hit.

Sverige behöver minska invandringen. Absolut. Det finns det också ett brett stöd för i riksdagen, i samhället i stort. Sju av tio svenskar anser att invandringen är för stor. Endast sju procent anser att den är för liten.

Det handlar inte om att det görs, det handlar om hur det görs och vilka konsekvenser det kan få. Inte minst för norra Sverige.

Mycket av det som händer utspelar sig i norra Sverige. Northvolt i Skellefteå, Hybrit i Norrbotten, Boliden i Västerbotten, H2 Green Steel i Boden, en hundra mil lång pipeline som ska transportera vätgas från Umeå till Brahestad i Finland.

Men nu varnar Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, för konsekvenserna av en alltför stram och strikt invandringspolitik: ”Det riskerar att försvåra samhällsomställningen i norra Sverige” (Framtidsfabriken 31/10 2022).

Arbetslösheten är låg i norr, lägst i Sverige. På väg in i en lågkonjunktur skriker företagen fortfarande efter folk. Allt från forskare och högkvalificerade ingenjörer till anställda inom låglöneyrken. Många av dem typiska kvinnoyrken inom vård och omsorg. Där tycks behovet av arbetskraft vara oändligt.

I stället för att skärpa invandringspolitiken behöver vi få hit (= norra Sverige) så många som möjligt.

Decennier av stagnation har vänts till expansion. Norr- och Västerbotten behöver mellan 50 000 och 100 000 nya innevånare inom 10–15 år. Då går det inte att skicka ut signaler om att Sverige är ett land med ambitionen att göra livet så surt som möjligt för asylsökande och andra utlänningar.

Sverige är ett stort land, ett avlångt land med olika förutsättningar i olika landsändar. Det som är rätt i Stockholm behöver inte per automatik vara rätt i Kiruna eller i Skellefteå.

Ställ gärna hårdare krav på dem som vill invandra till Sverige, på dem som vill komma hit och jobba, på de arbetsgivare som vill anställa dem. Men gör det på ett sätt som inte försvårar samhällsomvandlingen i norra Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa