Ett elsystem på väg i fel riktning

Riktningen behöver läggas om. En bra början är att säga till nej till ytterligare subventioner till vindkraften.

Ledare 9 februari 2021 05:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Tillskyndare av det till 100 procent förnybara energisystemet påpekar ofta att den tekniska och ekonomiska utveckling gjort sol- och vindkraft till de mest lönsamma energislagen att bygga och investera i.

Till viss del är det sant. Prisutvecklingen för kraftslagen saknar motstycke. Det kommer att vara till stor nytta när världens energisystem ska ställas om. Mycket ny vindkraft byggs utan subventioner.

Det är bland annat det som gör det så märkligt att regeringen vill att den havsbaserade vindkraften ska få sina anslutningsavgifter subventionerade.

Som Liberalernas Nyamko Sabuni och Joar Forssell skriver i Svenska Dagbladet (4/2 2021) motiverar regeringen förslaget med att den havsbaserade vinden ska bli lönsam. Men man ”löser” problemet genom att flytta kostnaderna från vindkraftsproducenterna till elnätskunder som redan plågas av höga avgifter.

Den nya subventionen av väderberoende kraft sker dessutom i ett system som redan lider av balansproblem. Efter att Ringhals 1 och 2 stängts har södra Sverige blivit alltmer beroende av import och reservkraft.

Den 4 februari beordrade Svenska kraftnät att oljekraftverket i Karlshamn skulle starta för att säkra tillgången på el. Under vintern har det södra elområdet periodvis importerat fossil el från Polen och Tyskland.

Miljöpartiets klimatpolitiske talesperson Lorentz Tovatt skrattade på Twitter bort frågan med att importen var så liten, och lät ofrivilligt som de konservativa i miljödebatten som anser att vi kan fortsätta flyga som vanligt eftersom flygtrafiken utgör en så liten del av klimatutsläppen.

Bristen på planerbar produktion i landets södra delar påverkar möjligheten att föra över el från norr – i elsystemet behövs kraft som ”håller emot” av spänningsskäl – men leder också till kraftigt svängande elpriser.

Nyligen rapporterade Dagens Industri (3/2 2021) att skogsbolaget Holmen flera gånger stoppat produktionen i två pappersbruk på grund av höga elpriser. Visst kunde de ha prissäkrat sina elköp på marknaden. Men det förtar inte poängen: rätt ofta är priserna i södra Sverige numera tio gånger högre än i norr.

Situationen är allvarlig. Men framför allt utgör den en varning om framtiden.

Sverige håller på att gå från en elproduktion som levererat pålitlig, fossilfri och billig el till ett nyckfullt, importberoende och mer utsläppstungt system.

Riktningen behöver läggas om. En bra början är att säga till nej till ytterligare subventioner till vindkraften.

Ämnen du kan följa