Drömmen om sjötomt bör bli verklighet för fler

Strandskyddets strikta utformning har inneburit att det är svårt att bygga nära vatten. En ny utredning föreslår lättnader.
Strandskyddets strikta utformning har inneburit att det är svårt att bygga nära vatten. En ny utredning föreslår lättnader.

Det är alltför svårt att bygga sjönära till och med i trakter där exploateringstrycket är noll.

Ledare 18 december 2020 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Drömmer du om en villa med sjötomt?

I så fall är du inte ensam. Ungefär var tredje svensk uppger det som sitt drömboende. En dröm som grusas för många på grund av strandskyddet.

I grunden har strandskyddet flera lovvärda syften. När det infördes på 1950-talet var tanken att det skulle trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid vatten. Senare har även skydd för djur och växter som lever i strandmiljön tillkommit.

Det finns onekligen naturmiljöer i Sverige som borde skyddas. Samtidigt är långt ifrån all vattennära mark skyddsvärd.

Den utredning i frågan, som är en av Centerpartiets segrar i januariöverenskommelsen, har nu lämnats över till miljöminister Isabella Lövin (MP).

Den föreslår ändringar i lagstiftningen som främst kommer underlätta att bygga strandnära på landsbygden.

De föreslagna reglerna lämnar mer utrymme för lokala variationer. Det är rimligt med tanke på att förutsättningarna skiljer sig markant åt i landet, såväl vad gäller tillgång till vattendrag och bebyggelsen som redan finns där.

I Stockholmskommunen Danderyd är exploateringsgraden av stränderna 68,9 procent, i Jokkmokk 1,9.

Tanken är att utredningens förslag ska kunna genomföras i mycket större utsträckning i Jokkmokk, och andra kommuner med lite vattennära bebyggelse.

Den typen av ökad lokal hänsyn behövs. Och stärks genom att kommunerna själva ges möjligheten att ansöka om att områden ska undantas från strandskyddsreglerna.

Det är en logisk ordning med tanke på att markanvändningsfrågor redan i dag ligger på kommunal nivå.

Utredningen pekar också på förenklingar i administrationen som skulle kunna göra tillämpningen mer förutsägbar genom kartläggningar av befintliga undantag och ökad digitalisering.

Missar kan bli dyra, som i Eskilstuna kommun, där ett grannskap fått felaktig information av kommunen och kan tvingas riva byggnader som redan uppförts.

Förhoppningsvis gör alla dessa förändringar skillnad. Tidigare försök att göra strandskyddet mindre strikt, senast av Alliansregeringen i början av 2010-talet, har knappt gett krusningar på vattnet.

Fortfarande är det alltför svårt – ibland omöjligt – att bygga sjönära till och med i trakter där exploateringstrycket är noll.

Det är på tiden att det ändras. För landsbygdsutvecklingens skull och för alla som drömmer om en villa med sjöutsikt.

Ämnen du kan följa