Detta vill toppkandidaterna göra om de får makten i EU - Del 2

Vad vill partierna i EU-valet och vilka är toppkandidaterna? Här får du veta mer om Tidöpartiernas politik och vad Norrans ledarredaktion tycker om dem.

Toppkandidaterna i EU-valet för Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna.

Toppkandidaterna i EU-valet för Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna.

Foto: Fredrik Sandberg, Janerik Henriksson, Anna Tärnhuvud

Ledare2024-05-30 08:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Kristdemokraterna

Toppkandidat: Alice Teodorescu Måwe, 40 år. Huvudfrågor: Migrationspolitik, försvar och gränsövervakning mot brottslighet. Partigrupp: Europeiska folkpartiet (samma som Moderaterna). Chanser i valet: Små. Frågan är inte hur många mandat KD kan vinna i valet, utan om det lyckas behålla sin enda plats i EU–parlamentent.

Även fast Teodorescu talar om sig själv som en stor EU-vän vill hon minska unionens inflytande så att den ska bli smalare men vassare. Hennes största fokus ligger på att unionens yttre gränser måste vara betydligt svårare att korsa. Annars riskerar den okontrollerade delen av migrationen att förstöra systemen för flyktingmottagning menar hon. 

Den skärpta migrationspolitiken ligger dock i linje med den politik som partier som Moderaterna och Sverigedemokraterna går till val på. Det gör att det kan vara svårt för väljare att se det unika med Kristdemokraternas förslag.

Ur ett liberalt perspektiv handlar Alice Teodorescus (KD) förslag mer om hur migrationen ska förhindras än hur integrationen ska förbättras med hjälp av bra EU-politik. Med KD:s politik blir EU svagare, mindre liberalt och mer konservativt kommande mandatperiod. 

undefined
Alice Teodorescu toppar listan för Kristdemokraterna i EU-valet.

Liberalerna

Toppkandidat: Karin Karlsbro, 53 år. Huvudfrågor: Klimatet, stödet till Ukraina och införande av Euron i Sverige. Partigrupp: Förnya Europa (Samma som Centerpartiet). Chanser i valet: Det ser inte riktigt bra ut. Liberalerna riskerar att förlora sin representant i EU-parlamentet.

Liberalerna driver att EU ska få mer makt i många frågor. Det gör att partiet sticker ut i svenska sammanhang. De flesta andra partier är tveksamma till att låta EU få mer makt än idag. 

Partiet vill utvidga EU:s utsläppshandelssystem så att det täcker in fler klimatskadliga växthusgaser utöver koldioxid. De vill att EU gör gemensamma vapeninköp till Ukraina och att den europeiska delen av NATO förstärks genom att EU bildar en egen försvarsunion. Utöver detta vill partiet att Sverige ska byta valuta och gå med i Euron så snart som möjligt. 

Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna gör att det finns en konflikt mellan partiet i Sverige och partigruppen i EU-parlamentet. Karin Karlsbro (L) har tidvis visat att hon delar kritiken som riktats mot partiet på hemmaplan. Frågan är om väljare som ogillar Tidösamarbetet ändå väljer att rösta på Liberalerna i EU-valet?

undefined
Karin Karlsbro toppar listan för Liberalerna i EU-valet.

Moderaterna

Toppkandidat: Tomas Tobé, 46 år. Huvudfrågor: EU:s yttre och inre säkerhet. Partigrupp: Europeiska folkpartiet (Samma som Kristdemokraterna). Chanser i valet: Det mesta pekar på att Moderaterna behåller sina fyra platser i EU-parlamentet. 

Det är svårt att vara helt emot Moderaternas EU-politik. Deras profil är att vara pragmatiska och inte företräda extremåsikter. Det gör i och för sig att det kan bli svårt att veta exakt vad de vill. 

I EU driver de dock på för mer kärnkraft, en klimatpolitik som också tar hänsyn till ekonomin och bättre polissamarbete över gränserna. Ett skäl att trots allt ogilla Moderaterna i EU är att, eftersom de förhandlar med så många som möjligt, lätt kan framstå som alltför vänligt stämda mot högerextrema partier. 

Det finns ingen egentlig anledning för liberaler att rösta på Moderaterna i EU-valet. De liberala värderingar som partiet ibland har sagt sig utgå ifrån (till exempel fri rörlighet och skydd för personlig integritet) är endast en av flera ingredienser i de förhandlingslösningar som Moderaterna är beredda att gå med på.  

undefined
Tomas Tobé toppar listan för Moderaterna i EU-valet.

Sverigedemokraterna

Toppkandidat: Charlie Weimers, 41 år. Huvudfrågor: Överstatlighet, klimatet och migration. Partigrupp: Europeiska konservativa och reformister. Chanser i valet: Goda. Partiet ser ut att kunna öka från tre till fyra platser i parlamentet 

Sverigedemokraterna går till val på en EU-politik som genomgående syftar till att återta makt till Sverige från EU. Får SD bestämma ska såväl klimatpolitik, migrationspolitik och jordbrukspolitik i största möjliga mån skötas av Sverige självt. 

SD:s syfte med migrationspolitiken är att begränsa människors frihet genom att göra det svårare komma till EU och till Sverige. De vill övergå till en ordning där man söker uppehållstillstånd från det land man vill fly ifrån, för att på så vis få en mer kontrollerad migration. 

Charlie Weimers (SD) vill också att rätten till asyl stryks ur EU-stadgan. Han menar att grannländer har en viss skyldighet att ge asyl till flyktingar, men att det inte borde finnas någon rättighet att resa över flera säkra länder för att söka asyl.

En röst på Sverigedemokraterna är därmed en röst på mycket långtgående frihetsinskränkningar som syftar till att minska invandringen till EU. Det är också en röst på försämrad klimatpolitik. Inget för liberalt sinnade människor att rösta på alltså. 

undefined
Charlie Weimers toppar listan för Sverigedemokraterna i EU-valet.