Det finns många goda skäl för att sänka hastigheten

Att andas in partiklar ökar risken för stroke, andningsbesvär, cancer och hjärtsjukdomar.

Ledare 30 juni 2020 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det pågår en kamp om herraväldet i våra städer.

Det gör det även i Skellefteå.

Mellan de som tycker att städerna tillhör bilarna. Och de som tycker att de inte gör det.

Successivt har bilisterna fått ge sig. Stadskärnor har blivit bilfria med gågator och planteringar, gatuparkeringar har slopats och hastigheterna har sänkts.

Inte ens med den bästa av viljor här i världen går det att påstå att Skellefteå lett utvecklingen mot färre bilar i centrum.

Det är först under senare år som stads- och trafikplanerarna på allvar tagit tag i frågan. Nu är det inte kommunens tjänstemän som ska lastas för senfärdigheten. Det är politiken, som i avsaknad av beslut, är ytterst ansvariga för.

Nu ska det byggas en ny bro över Skellefteälven. Vilket man naturligtvis både kan och få ha synpunkter på. Men beslutet är fattat i demokratisk ordning. Och då är det bara att respektera majoritetens vilja att bygga en ny bro.

Hur en sådan kommer att påverka trafiken i de centrala delarna av stan återstår att se.

Det återstår också att se hur de nya hastighetsbegränsningarna kommer att påverka trafiken i centrum. 50 km/tim har blivit 30 i ett område från E4 till Balderskolan och Nordanå och Bonnstan.

Andra områden (Sjungande dalen och Prästbordet) har fått sänkt hastighet från 50 till 40 km/tim.

Forskningen säger mindre utsläpp och buller. Om trafikens medelhastighet sänks från 50 till 40 km/tim minskar utsläppen av koldioxid med ungefär tio procent. (Källa: Trafikverket)

Logiken säger då att utsläppen minskar ännu mer om hastigheten sänks från 50 till 30 km/tim. Lägre hastighet innebär också att buller från motor, vindbrus och det som uppstår när däcken rullar mot beläggningen blir lägre.

En några år gammal avhandling – Miljöeffekter i form av CO2-utsläpp på Lunds gatunät – gjord av Hanna Axelsson och Eva Ericsson vid Lunds tekniska högskola tar upp en annan viktig aspekt: Av 100 fotgängare som blir påkörda av en bil vid en hastighet av 50 km/h förolyckas 70. Om bilisten håller 30 km/h är det i stället tio som dödas.

Och även om det är väldigt långt mellan de omfattande luftföroreningarna i Kinas och Indiens storstäder och Skellefteå så finns det alltså många goda anledningar till att sänka hastigheten i centrum.

Och här kommer några till.

Att andas in partiklar ökar risken för stroke, andningsbesvär, cancer och hjärtsjukdomar. Enligt en studie från sjukdomsbördeprojektet ”Global Burden of Disease project” orsakar luftföroreningar fler dödsfall globalt än andra riskfaktorer som undernäring, fetma, alkohol och drogmissbruk.

Forskning från Umeå universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet visar att cirka 7 600 svenskar beräknas dö i förtid på grund av förorenad luft.

Det är ingen hemlighet att Skellefteå har problem med luften. Inte minst längs E4 genom stan.

Skellefteå är en av de 30 svenska orter som inte nådde miljökvalitetsmålen förra året.

Skellefteå bygger nya parkeringshus, säker hastigheten i centrum, smalnar av gator (Storgatan).

Uppenbarligen är det så att man bestämt sig för att city först och främst ska tillhöra flanörerna och cyklisterna – inte bilarna.

Och det är bra.

På några års sikt kommer det förmodligen att förändra centrum. De affärer som säljer stora och skrymmande varor kommer förmodligen att välja lokaler som går att nå med bil. In till centrum flyttar fler mindre butiker, kaféer och restauranger.

Det är en utveckling som kan ses i andra städer som försvårat för biltrafiken i centrum.

Det är en utveckling som också Skellefteå borde välkomna.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Fyra förare fick böter i olyckskorsning – stannade inte på rätt sätt

Tre förare får böter vid olyckskorsning – iakttog inte stopplikt

Väg i Skellefteå stängs av nästa vecka – se karta över avstängningen här

Väg i Skellefteå stängs av nästa vecka – se karta över avstängningen här

Snart försvinner elsparkcyklarna från Skellefteås gator – då kan de vara tillbaka

Snart försvinner elsparkcyklarna från Skellefteås gator – då kan de vara tillbaka

Nu stängs delar av E4 i centrala Skellefteå av – så lång blir omvägen du måste köra

Nu stängs delar av E4 i centrala Skellefteå av – så lång blir omvägen du måste köra
Visa fler