Det behövs mer än hårdare tag och fler poliser

Dagens politiker måste klara av att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Ska gängkriminaliteten knäckas, vilket den behöver göras, måste den ena handen veta vad den andra gör.

De hårdare tagen behöver kompletteras med insatser som gör att annat lockar mer än brottets bana.

De hårdare tagen behöver kompletteras med insatser som gör att annat lockar mer än brottets bana.

Foto: Johan Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Ledare2021-12-21 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det ska vara ordning och reda på gator och torg.

Det anser många svenskar och placerar ”Lag och ordning” i topp när Novus (december 2021) rankar de viktigaste politiska frågorna.

Med bara nio månader kvar till valet.

Lag och ordning anges som den viktigaste frågan främst hos de som sympatiserar med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Alltså trojkan längst ut på högerkanten.

De som tycks se hårdare tag och fler poliser som den enda lösningen.

Allt fler stämmer in i de hårdare tagens kör. Justitieminister Morgan Johansson (S), som länge pläderat för att de hårdare tagen måste kombineras med sociala insatser, har i retoriken successivt tonat ner behovet av förebyggande åtgärder.

Eller som Daniel Mathisen skriver på dagensarena.se (20/12 2021): ”Ropa efter hårdare straff och kräv fler poliser och du tas på allvar. Peka på sociala orsaker, kräv fler socialsekreterare och föreslå åtgärder mot nyrekrytering till gäng och du möts av suckar.”

Därmed inte sagt att det inte behövs nya verktyg. För sådana behövs. Därmed inte sagt att lagstiftningen inte behöver uppdateras. För den behöver en uppdatering. Men de hårdare tagen behöver kompletteras.

Kompletteras med insatser som gör att annat lockar mer än en brottets bana med medföljande risk för att åka dit.

Otåligheten har blivit en folksjukdom i dagens samhälle. Allt ska gå snabbt, samhällsproblemen ska helst vara lösta innan de ens uppkommit. Gängkriminaliteten och annan brottslighet ska bekämpas snabbt och effektivt. Gängen ska krossas.

Brottsligheten är ett bra exempel på de senaste årens polarisering i politiken. Det behövs fler än ett perspektiv för att lösa många av dagens samhällsproblem. Inte minst kriminaliteten. Att tro att gängen går att krossa utan att först krossa de bakomliggande orsakerna är naivt.

Så var börjar vi?

Det är den frågan som politikerna måste ta itu med parallellt med att bekämpa dagens brottslighet. Skolan, uppväxtmiljön, familjeförhållandena, vänkretsen och att fler måste få chansen att komma i arbete. Låter enkelt, men är svårt.

Vad det handlar om är att dagens politiker måste klara av att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Ska gängkriminaliteten knäckas, vilket den behöver göras, en gång för alla, måste den ena handen veta vad den andra gör.

Med andra ord behövs det stärkta polisiära insatser kombinerat med ett stärkt socialt arbete och en insikt om att politisk polariseringen inte är lösningen på den kriminalitet som fått fotfäste i Sverige.