Det är dags att stoppa gängen från att utnyttja barn

Att försvåra för kriminella gäng och öka möjligheterna att rädda barn från en framtid av grova brott är inget att tveka om.

Utredaren Gunnel Lindberg gav inrikesminister Mikael Damberg (S) förslag på hur polisen kan agera mot minderåriga i gängkriminalitet.

Utredaren Gunnel Lindberg gav inrikesminister Mikael Damberg (S) förslag på hur polisen kan agera mot minderåriga i gängkriminalitet.

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Ledare2020-11-16 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barn utnyttjas för att transportera droger, gömma vapen och hålla utkik efter polis och rivaliserande gäng.

Det är väl känt bland poliser, socialtjänst och jurister som arbetar med ärenden som involverar kriminella gäng.

Det beror på två saker. Unga under 15 år är inte straffmyndiga. Och det är inte tillåtet för polisen att, utan starka särskilda skäl, använda sig av tvångsmedel som kroppsvisitation på minderåriga.

Det gör det attraktivt för yrkeskriminella att rekrytera barn i mellanstadieålder för att utföra tjänster åt dem.

Unga som redan befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap, och som lever i familjer där det finns missbruk, psykisk ohälsa och otrygghet, blir lätta offer för gängen.

För den som är liten, ensam och vilsen är beröm, bekräftelse och löfte om pengar, fina kläder och saker ofta mycket lockande.

Efter några år, när barnen fortfarande bara är i tonåren, är de så djupt involverade i kriminalitet att det är svårt för samhället att hjälpa dem tillbaka till ett fungerande, icke-kriminellt liv.

Ofta har de redan som 15- och 16-åringar flera domar i bagaget och har hoppat av skolan för att ägna sig åt brott.

För att ändra på detta lämnade Gunnel Lindberg, regeringens utredare och ordförande i säkerhets- och integritetsnämnden, i början av november ett utredningsförslag till inrikesminister Mikael Damberg (S).

Det går ut på att polisen ska ges utökade möjligheter att ingripa mot barn och unga under 15 år som misstänks vara involverade i brottslig verksamhet.

Till exempel föreslår Gunnel Lindberg att det ska bli enklare att ta till sådant som kroppsvisitation och att beslagta föremål från barn om det finns anledning att anta att barnet utnyttjas av kriminella vuxna.

Det är ett utmärkt förslag.

Precis som Mikael Damberg konstaterade när förslaget presenterades handlar det om att ”skydda barn från gängens hänsynslöshet”.

Om det inte längre är lika effektivt för gängen att använda barn som knark- eller vapenkurirer, för att undkomma lagens långa arm, kan många barn räddas från att hamna i situationer som riskerar att förstöra resten av deras liv.

Det kan också i viss utsträckning stoppa de kriminella nätverkens tillväxt.

En kartläggning som polisen i Göteborg gjorde redan för 15 år sedan visade att tio- och elvaåringar utnyttjades av yrkeskriminella för olika tjänster. Sedan dess har situationen förvärrats.

En rapport från Stockholmspolisen från 2019 visar att två tredjedelar av gängen använder minderåriga i sin kriminella verksamhet. Flera av landets mest belastade gängbrottslingar påbörjade sin bana innan de nådde tonåren. Efter att ha stigit i graderna utnyttjar de sedan nästa generation lika hänsynslöst som de själva en gång blev utnyttjade.

Enligt Gunnel Lindbergs lagförslag ska polisen få större möjligheter att ingripa när barn används vid brott från och med 1 juli 2021. Förhoppningsvis blir det också så.

Att försvåra för kriminella gäng och öka möjligheterna att rädda barn från en framtid av missbruk och grova brott är inget att tveka om.