De mest utsatta ska inte lösa bostadsmarknadens problem

Att kommuner nekar bistånd om den sökande bor olagligt i andra hand är bara det senaste symtomet på en sjuk bostadsmarknad.

För de som har svårt att komma in på den vanliga bostadsmarknaden är svarta hyreskontrakt ibland det enda alternativet.

För de som har svårt att komma in på den vanliga bostadsmarknaden är svarta hyreskontrakt ibland det enda alternativet.

Foto: Hasse Holmberg/Fotograferna Holmberg/TT Nyhetsbyrån

Ledare2022-02-21 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Maria berättar hur hon och dottern under fem år tvingats flytta mellan sju olika adresser.

Den senaste av dem en lägenhet på 25 kvadratmeter.

Det låter som så många andra vittnesmål från Sveriges pressade bostadsmarknad. Skillnaden är bara att Maria, och ett flertal andra med en lika pressad boendesituation, som Sveriges Television pratat med (14/2 2022), nekats ekonomiskt bistånd av sin kommun.

Detta eftersom de bott olagligt i andra hand. Vilket ett flertal kommuner försöker stävja genom att neka bistånd.

Enligt SVT:s granskning förekommer det i 130 kommuner, trots att lagutrymmet för arbetssättet är oklart. En jurist som Sveriges Television pratat med menar att agerandet saknar stöd i såväl lagstiftning som i praxis.

Det får medhåll från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet, som säger till SVT: ”Socialtjänstlagen stadgar ju en rättighet att få hjälp av kommunen när man har det svårt. Det är egentligen oaktat hur man har det i övrigt, om man kanske bor olagligt. Och det är inte så att vi kan lämna de här personerna vind för våg, det utrymmet finns inte i socialtjänstlagen.”

Boverket anser däremot att kommuner gör rätt när de nekar bistånd på grund av svarta hyreskontrakt.

Och att om lagen inte ger utrymme för det borde den ändras.

Boverkets expert på bostadssociala frågor menar att det vore orimligt att Socialtjänsten tvingas stödja svart handel med hyreskontrakt, och kallar biståndsstoppet för ”det mest effektiva sättet att stävja efterfrågan på den svarta bostadsmarknaden.”

Vilket, i ljuset av Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad, är ett ytterst märkligt sätt att se på saken.

Det är klart att ingen borde bo olagligt. Men många som gör det har få alternativ.

Att gå hårt fram mot bostadsmarknadens förlorare, som i brist på ködagar, kontakter eller en kontantinsats på banken, är utlämnade till andrahandsmarknaden, framstår som rätt inhumant.

Och någon lösning är det inte heller. Utan ett ökat byggande, som avhjälper bristen, lär den svarta hyresmarknaden bestå. Efterfrågan finns eftersom många saknar lagliga vägar in på bostadsmarknaden.

Nekade bistånd lär mest leda till en än svårare situation för redan utsatta.

Politiska reformer kommer att behövas för att öka byggtakten och komma tillrätta med problemet på lång sikt.

Tyvärr finns det politiska låsningar som sätter stopp. Förslaget om marknadshyror i nyproduktion föll med regeringen i somras – och att återuppliva det lär bli svårt. Även vid ett regeringsskifte.

Socialdemokraterna lär inte gå på samma nit en gång till, och hyresregleringen är en av alla punkter där den eventuella borgerliga regeringens tilltänkta stödparti Sverigedemokraterna står för en politik som är allt annat än borgerlig – snarare socialdemokratisk.

Stödet för reglerade hyror är fortsatt starkt trots den allt mer ohållbara situationen på bostadsmarknaden.

Trots att problemen blir allt tydligare råder fortsatt brist på politiska lösningar och handlingskraft.

Att kommuner nekar bistånd på grund av svarta hyreskontrakt är bara det senaste symptomet på en i grunden sjuk bostadsmarknad.

Fotnot: Så här svarar kommunerna i Norrans primära spridningsområde (SVT 14/2 2022).

Skellefteå

Ett andrahandskontrakt godkänt av fastighetsägaren ska alltid eftersträvas, men kan inte krävas förutom i de fall då hushållet genom att hyra utan godkänt andrahandskontrakt går miste om bostadsbidrag. Det gäller barnfamiljer och personer 18–28 år som genom bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis på annat sätt än genom försörjningsstöd. Saknas skriftligt godkännande från fastighetsägaren godkänns andrahandshyran som godtagbar boendekostnad under förutsättning att sökanden söker annan bostad.

Norsjö

Vi har ingen sådan uttalad regel. Vi är en väldigt liten kommun så vi har ganska bra koll på våra invånare. Situationen i Norsjö är inte som i många andra större kommuner, att det är svårt att hitta boende. Det här är första gången frågan kommer upp.

Malå

Det viktiga för oss är att personen har en bostad och ett kontrakt som visar vilken hyra personen har och övriga villkor som gäller för bostaden. Det ligger på hyresgästen med förstahandskontrakt att kontrollera att det är okej med hyresvärden att hen hyr ut i andrahand.