De borgerliga måste ta vid där förra regeringen slutade

Norrbotniabanan måste snarast möjligt färdigställas i hela sin längd, vägar, elledningar och annan samhällskritisk infrastruktur behöver förbättras, kompetensförsörjningen säkras.

Ledare 21 september 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det skapas tiotusentals nya industrijobb landet runt.

Många av dem hamnar i Norr- och Västerbotten.

Men det handlar inte bara om industrijobb. Förenklat behövs det ”folk” inom nästan alla yrken.

Förvandlingen är remarkabel. Förr om åren var det gott om arbetskraft, men ont om jobb. I dag är situationen den omvända.

Allt förändrades hösten 2017 när Northvolt beslutade att placera sin första batterifabrik i Skellefteå.

En lite sömnig norrländsk kuststad vaknade till liv. Bostadsbyggandet nådde rekordnivåer. Befolkningen ökade. Men det skulle dröja innan den socialdemokratiskt ledda regeringen gjorde likaledes.

Visserligen hade Stefan Löfven, på besök i Skellefteå, lovat att Norrbotniabanan skulle byggas.

Men det dröjde innan regeringen utsåg Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, till samordnare, en välbehövlig sådan, för den stora samhällsomställningen i norra Norrland.

Och ytterligare några år innan regeringen gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att ”bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner”. Kansliet hamnade i Skellefteå.

Det går att ha synpunkter på den saktfärdighet med vilken åtgärderna sjösattes. Å andra sidan känns det som det mesta blev rätt.

Nu blir det upp till Arbetsförmedlingen att leverera. Kompetensförsörjningen är och förblir det som avgör med vilken snabbhet den gröna omställningen kan ske.

Betyg: inte utan beröm godkänt.

Nu gäller det för nästa regering, förmodligen ledd av Ulf Kristersson (M), att ta över där den förra slutade. Fortsätta satsa på norra Sverige. Norrbotniabanan måste färdigställas i hela sin längd, vägar, elledningar och annan samhällskritisk infrastruktur behöver förbättras, kompetensförsörjningen säkras.

Det handlar om att fler kommer i arbete – den berömda arbetslinjen – och att Sverige ska säkra sin internationella konkurrenskraft.

För någon vecka sedan (9/9 2022) hade Skellefteå fint besök. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar, samordnaren Peter Larsson med flera fanns på plats när AF-kansliet öppnade.

I samband med invigningen uttryckte Peter Larsson precis vad det handlar om: ”Vi måste lyckas i Skellefteå, för att lyckas i resten av norra Sverige, för att lyckas i hela Sverige.”

Kloka ord som nästa regering måste ha med sig när den fattar sina beslut.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa