Bra även om vi hört det mesta förut

Klimatomställningen får inte bli en polariserad fråga, eller uppdelad i höger och vänster, även om lösningarna blir det.

Moderaterna Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz har presenterat ett klimatpaket inför partiets stämma.

Moderaterna Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz har presenterat ett klimatpaket inför partiets stämma.

Foto: Pontus Lundahl/TT Nyhetsbyrån

Ledare2021-09-15 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Moderaterna har inspirerats av ”Europas gröna höger”.

Det skriver partiledaren Ulf Kristersson, tillsammans med flera andra partiföreträdare, på DN Debatt (13/9 2021). Partiet lägger fram ett antal förslag på klimatområdet, och det är knappast förvånande att kärnkraften står som nummer ett.

Det kan verka uttjatat, men Moderaternas fokus är inte konstigt.

I Spanien rasar protester mot de höga energipriserna, bland annat efter att kärnkraftverk stängt på grund av straffskatter, och att gaspriserna stigit på grund av EU:s utsläppshandel. I Tyskland, där elpriserna svänger i takt med vindflöjeln och kolkraften alltjämt har en viktig roll, pratade Socialdemokraternas kanslerkandidat Olaf Scholz i helgen om att ”inte gå för snabbt fram på klimatområdet”.

Mönstret är detsamma över hela världen. I takt med att klimatomställningen konkretiseras står det allt mer klart att elektrifiering, direkt eller indirekt, är svaret i nästan alla branscher. En planerbar och fossilfri elförsörjning blir då basen i omställningen.

Eftersom alltför få länder har tillgång till stora mängder vattenkraft eller geotermisk energi blir slutsatsen att kärnkraften kommer att behöva spela en nyckelroll. FN:s klimatpanel IPCC har beräknat att kärnkraften behöver öka med 98–500 procent de kommande decennierna. Polen bygger nya reaktorer för att kunna fasa ut kolkraften.

Detta har Moderaterna förstått redan tidigare, men det går samtidigt att hävda att partiet använt kärnkraften som en ursäkt för att inte ha mycket till övrig klimatpolitik. Det är inte trovärdigt att förespråka ökade dieselsubventioner bara för att man också vill bevara kärnenergin.

På så sätt är Moderaternas klimatpaket välkommet, även om det egentligen inte innehåller särskilt mycket nytt.

Bättre förutsättningar att öppna gruvor, möjligheter att bruka skogen på hållbara vis, tekniker för att fånga in och lagra koldioxid är saker som flera andra partier drivit i klimatpolitiken – vilket i och för sig inte gör dem till sämre förslag.

Att Sverige ska verka för ett globalt pris på koldioxid är också en bra tanke. Men då hade det också varit logiskt om Moderaterna omvärderat det motstånd mot klimattullar som partiet drivit i EU-sammanhang.

”Inget land är felfritt”, skriver M-företrädarna i Dagens Nyheter. Det gäller kanske även partier

 Icke desto mindre är det bra att Moderaterna lägger fram en ambitiös klimatpolitik med ett globalt perspektiv. Engagemanget för klimatomställningen får inte bli en polariserad fråga, eller uppdelad i höger och vänster, även om lösningarna blir det.