Barn ska inte tvingas umgås med våldsverkare

Äntligen föreslår regeringen en ändring i föräldrabalken som låter barns rätt till trygghet gå före aggressiva bioföräldrars rätt att styra och ställa.

Orimligt. Barn ska inte tvingas att umgås med föräldrar som slagit dem eller den andra föräldern.

Orimligt. Barn ska inte tvingas att umgås med föräldrar som slagit dem eller den andra föräldern.

Foto: Jonas Ekströmmer / TT

Ledare2024-07-09 08:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Nyheten i korthet

  • Den svenska regeringen föreslår en ändring i föräldrabalken för att skydda barn från våldsamma föräldrar, vilket prioriterar barns rätt till trygghet över våldsverkande föräldrars rättigheter.
  • Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) har uttalat att barns rätt att skyddas mot våld och kränkningar måste gå före en förälders önskan om umgänge.
  • Om regeringen får sin vilja igenom kommer lagändringen att träda i kraft den 1 januari 2025, vilket kommer att stärka skyddet för barn mot våld och andra kränkningar.

Det är sorgligt nog inte ovanligt att barn som utsatts för våld av en förälder, eller upplevt hur en förälder misshandlat eller till och med mördat den andra föräldern, tvingas att fortsätta umgås och ha en relation med denna mamma eller (oftast) pappa. Det finns otaliga berättelser om situationer när socialtjänsten till varje pris driver på för att ge våldsverkare rätt till sina barn. Inte för att de (alltid) vill, men för att de upplever att de måste följa lagar, regler och riktlinjer. 

Förtvivlade offer eller familjehem kämpar över hela landet för att barn ska slippa umgås med kriminella föräldrar, men ibland går det till och med så långt att polisen släpar ut skrikande gråtande barn ur trygga hem för att de ska tillbringa tid med någon de är rädd för. Protester från den barnet bor hos riskerar dessutom att leda till förlorad vårdnad eller att familjehem blir av med sitt uppdrag. 

Vad barnen själva säger spelar i alltför många fall inte heller någon roll. I stället heter det att barn inte vet sitt eget bästa eller till och med att de lurats att uttrycka ångest och rädsla över att behöva umgås med en aggressiv bioförälder. Till skillnad från andra brottsoffer visas barn sällan pardon när det kommer att umgås med sina förövare. 

Så stark är föräldrabalken. Det finns idag nästan ingenting en vuxen som delar DNA med ett barn kan göra för att förlora rätten att styra, ställa och förpesta livet för sin avkomma. Det i ett land där Barnkonventionen är lag och myndigheter på pappret nästan alltid är tvungna att beakta barnperspektivet i varje beslutsprocess. 

Kanske kan det äntligen bli ändring på detta. Nyligen beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att stärka skyddet för barn mot våld och andra kränkningar, samt stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem.

“Barnets rätt att skyddas mot våld eller annan kränkande behandling är absolut, och måste gå före en förälders önskan om umgänge. Det här är en viktig reform för att slå vakt om barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge” sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) i samband med att lagrådsremissen presenterades den 4 juli.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) var ännu tydligare och påtalade att den nya socialtjänstlagen som regeringen nyligen presenterade innebär att barnets egen åsikt kommer väga tyngre vid bedömning av barnets bästa och att barn ska inte behöva umgås med en förälder som barnet är rädd för. Nu understryks detta ytterligare med att man vill ändra i föräldrabalken, så att barnets rätt att skyddas mot våld går före föräldrarnas rätt till umgänge med barnet, samt att domstolar i vissa svårbedömda fall ska ha en skyldighet att hämta in ett sakkunnigutlåtande från en psykolog vid bedömningen om ett barn riskerar att fara illa. 

Får regeringen som den vill införs lagändringen den 1 januari 2025. Det är i så fall inte en dag för tidigt. Alltför många barn har redan misshandlats och mördats till följd på grund av våldsamma föräldrars långtgående rättigheter. Som Tintin som mördades av sin pappa. Andra har traumatiserats för livet efter att med tvång skickats iväg på umgänge, ibland till och med i fängelset. 

Barn är inte sina föräldrars ägodelar. De är människor med rättigheter som ska skyddas från våld och aggressioner. Nu kan det äntligen även framgå i lagen.