Att växa är positivt men det finns också utmaningar

Om någon för tio år sedan dristat sig till att säga att 6 000 nya bostäder ska byggas och att befolkningsmålet reviderats till 90 000 invånare hade den stackaren blivit utskrattad.

Det var (nästan) idel glada miner när Lorents Burman, Agneta Hansson och Evelina Fahlesson presenterade budget- och planförutsättningarna för 2022–2026.

Det var (nästan) idel glada miner när Lorents Burman, Agneta Hansson och Evelina Fahlesson presenterade budget- och planförutsättningarna för 2022–2026.

Foto: Yvonne Rönngren/Norran

Ledare2021-09-24 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är viktigt med perspektiv.

Om någon för tio år sedan dristat sig till att säga att Skellefteå kommun investerar mest i Sverige, med hänsyn tagen till befolkningen, att 6 000 nya bostäder ska byggas och att befolkningsmålet reviderats till 90 000 invånare.

Ja, den stackaren hade antingen blivit utskrattad eller betraktad som mindre tillräknelig.

Men nu är Skellefteå där.

Inte så mycket på grund av den politik som Socialdemokraterna fört. Utan tack vare de enorma investeringar som det privata näringslivet gjort. Det kommunen kunde erbjuda var att ha rätt förutsättningar vid rätt tidspunkt.

Northvolt har gjort Skellefteå till en av nyckelspelarna i den gröna omställningen.

Det tog kommunalrådet Lorents Burman (S) fasta på när han tillsammans med Evelina Fahlesson (S) och Agneta Hansson (V) presenterade budget och plan för 2022–2026. En budgetpresentation som mest av allt lät som ett tal till nationen, förlåt kommunen.

Vi ska vara glada, konstaterade han. Ja, det ska vi vara, glada. Inte nog med att kommunen satsar. Äntligen har regeringen insett att tillväxten i norr kräver satsningar på infrastrukturen. Vilket i sin tur fått infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att ge Trafikverket ett riktat uppdrag: att tidigarelägga och påskynda redan beslutade infrastrukturinvesteringar i Norr- och Västerbotten.

Skellefteå växer så det knakar. Men växer man för mycket, för snabbt drabbas man av växtvärk. Och det är det som är Skellefteås största bekymmer just nu, vilket kommunalrådet Lorents Burman också påpekade. Svårigheterna att växa rätt och lagom mycket.

Att växa är positivt, men det finns också utmaningar.

Det handlar om att klara kommunala åtaganden som vård, skola omsorg, bygga infrastruktur och bostäder, trygga välfärden och sätta lite guldkant på tillvaron med kultur, nöjen och fritid.

Det behövs åtgärder för att få folk att flytta hit och trivas så att de stannar. Det behöver satsas på kompetensförsörjningen. Det behövs ett utökat samarbete med universiteten i Luleå och Umeå.

Nästa år går Sverige till val. Det brukar innebära en budget med lite extra ammunition till valrörelsen. Socialdemokraternas remarkabla omsvängning vad gäller ett nytt äldreboende ska nog hänföras till kategorin valammunition.

Förutsättningarna för en expansiv budget har sällan varit så goda som nu. Alliansen i Skellefteå bör ta chansen och följa i majoritetens fotspår, och själva producera en expansiv tillväxtbudget. Inte minst med sedan länge nödvändiga satsningar på skolan.