Att vaccinera sig eller inte är ett stycke riskanalys

Var och en får bli salig på sin tro. Vaccineras eller inte vaccineras. Det är upp till var och en att avgöra. Än så länge.

I skuggan av massvaccineringen mot covid-19 pågår den internationella vaccinationsveckan. Miljoner och åter miljoner barn riskerar att drabbas av livshotande sjukdomar när vaccinprogram avbryts på grund av coronapandemin.

I skuggan av massvaccineringen mot covid-19 pågår den internationella vaccinationsveckan. Miljoner och åter miljoner barn riskerar att drabbas av livshotande sjukdomar när vaccinprogram avbryts på grund av coronapandemin.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2021-04-29 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vaccinationerna mot covid-19 pågår för fullt.

I Finland finns redan de första preliminära resultaten om effekten av coronavirusvaccin. Enligt dem minskade den allvarliga coronavirussjukdomen, den som kräver sjukhusvård, med 74 procent bland äldre och med 84 bland personer som tillhör riskgrupper.

Resultaten är preliminära och det statistiska underlaget begränsat, konstaterar den finska nättjänsten rokotustieto.fi (23/4 2021), som är en del av utvecklingsprojektet ”Tillförlitlig information om vacciner”. Resultaten grundar sig också i huvudsak på effekten av en dos.

I Sverige konstaterar Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna mot covid-19 har haft god effekt. Antalet avlidna i sjukdomen har minskat bland personer i de äldsta åldersgrupperna.

I skuggan av massvaccineringen mot covid-19 pågår den internationella vaccinationsveckan. Det är Världshälsoorganisationen WHO som uppmärksammar den goda effekten av vaccinationer världen över. Årets tema är ”vaccin för oss närmare varandra”.

Om det var en ren tillfällighet, eller om det finns en baktanke osagt. Men så är det. Vaccin för oss närmare varandra. Tre veckor efter första sprutan kan man, enligt Folkhälsomyndigheten, börja träffa människor inomhus igen. Därmed inte sagt att vaccinerade kan börja leva som vanligt igen. Alla regler om avstånd, munskydd och att undvika trängsel gäller fortfarande – för alla.

Inte minst i Sverige diskuterar vi om vi vågar vaccinera oss i allmänhet och med Astra Zenecas covid-19-vaccin i synnerhet. Det är en diskussion som i mångt och mycket tappat både rim och reson.

Naturligtvis är det hemskt att människor dör i biverkningar av mediciner. Men lika hemskt är det att människor dör av sjukdomar, i trafikolyckor, drunknar. Det är alltid hemskt när nära och kära rycks bort.

Det går att påvisa allehanda teser med hjälp av statistik.

Tom Britton, professor i matematik vid Stockholms universitet, har räknat, räknat och räknat. När allt räknande var klart blev hans slutsats: Den som är över 65 år och tackar nej till Astra Zenecas vaccin löper ungefär tio gånger större risk att dö av corona än att dö av den biverkan som vaccinet misstänks kunna orsaka (Sveriges Television 20/4 2021).

Var och en får bli salig på sin tro. Vaccineras eller inte vaccineras. Det är upp till var och en att avgöra. Än så länge. Den friheten garanteras både i den svenska grundlagen och i Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter.

Det innebär att myndigheterna och sjukvården måste bli ännu bättre på att informera: Den som är vaccinerad är skyddad mot svåra sjukdomar. En hög vaccinationstäckning gör att många smittsamma sjukdomar inte kan spridas alls eller inte lika snabbt.

För samtidigt som myndigheterna och sjukvården informerar sprider andra illa underbyggda, många gånger alarmistiska budskap. Att den samlade läkarvetenskapen rekommenderar vaccinering spelar liksom ingen roll.

Konspirationsteorierna frodas på samma sätt som när det gäller till exempel klimatet och bantningsmetoder.

I en annan del av världen.

Pandemin har förvärrat en redan svår situation för miljoner barn i behov av vaccin mot andra sjukdomar än covid-19.

Miljoner och åter miljoner barn riskerar att drabbas av livshotande sjukdomar, som till exempel mässling, när vaccinprogram avbryts på grund av coronapandemin. Glappet i immuniseringen har redan lett till allvarliga utbrott av mässling i Pakistan och i Jemen.

Barn dör i onödan i brist på vaccin eller möjligheten att bli vaccinerad. Enligt WHO skulle miljontals dödsfall kunna undvikas om den globala täckningen för vaccin förbättrades. Men tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning. Inte bara i pandemins fotspår.

Vaccinationer sparar miljontals människoliv och är allmänt erkända som en av världens mest framgångsrika insatser inom hälsoområdet, skriver WHO. Ändå finns det de som tvekar, som inte vill vaccinera sig själv, sina barn eller sina anhöriga.

Kanske borde vi i Sverige titta över möjligheten att göra vaccinationen mot ett antal sjukdomar obligatorisk för barn, självklart undantaget dem med nedsatt immunförsvar.

Oavsett om det handlar om vaccin mot covid-19, kikhosta eller difteri. Det är inte acceptabelt att människor insjuknar i, till och med dör av, sjukdomar som vi har medel att förhindra. Och detta enbart på grund av somligas ogrundade olust inför vaccin.

Det är dags att damma av det liberala tankegodset att det viktigt att undanröja hinder som ligger i vägen för människor att leva sina liv som de önskar. Men bara så länge det inte begränsar andras frihet.