Läkare ska inte agera gränspoliser

Papperslösa som är svårt sjuka ska inte tvingas avstå från vård av rädsla och läkare ska inte tvingas agera gränspoliser.
Papperslösa som är svårt sjuka ska inte tvingas avstå från vård av rädsla och läkare ska inte tvingas agera gränspoliser.

Med tanke på hur den nya sjukhusdirektören på västkusten resonerar finns det skäl till stor oro om regeringen faktiskt landar i att alla offentliganställda, även skol- och vårdpersonal blir skyldiga att anmäla papperslösa. Han är troligtvis inte ensam.

Ledare 23 augusti 2023 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Regeringen och Sverigedemokraterna fortsätter, trots omfattande kritik, att driva på för att offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla papperslösa till polisen och Migrationsverket.

Enligt den överenskommelse som gjorts i Tidöavtalet ska “kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera ordningsmakten när de kommer i kontakt med personer som vistats i Sverige utan tillstånd”. Att det även skulle gälla skol- och sjukvårdspersonal har med rätta vållat debatt, eftersom papperslösa enligt lag har rätt till vård som inte kan anstå, och barn till gömda flyktingar rimligtvis måste kunna gå i skolan.

Ändå meddelades det häromdagen från regeringshåll att utredaren inte på förhand ska undanta några verksamheter. Dessutom har regeringen gett utredningen i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser som kan bli aktuella för personer eller myndigheter som låter bli att anmäla. Det är djupt oroande.

Att arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) påtalat (DS 16/8) att han utgår ifrån att det blir ett undantag och att sjukvårdsmininster Acko Ankarberg (KD) sagt att förslaget ska utredas “med fokus på undantag för exempelvis sjukvården”, tycks väga lätt när bulldozern SD kör över de humana inslag som trots allt finns i regeringen.

Migrationsminister Malmer Stenergard (M) och hennes vänner i SD har inte heller tagit intryck av att tunga fackförbund som Läkarförbundet, Vårdförbundet och Sveriges Lärare avvisat tanken på att deras medlemmar skulle vara skyldiga att anmäla papperslösa samt även varnat för att en personalflykt från offentlig sektor kan bli konsekvensen.

Kanske litar regeringen på att det finns läkare, sjuksköterskor och lärare som inte har några problem att kasta etik och moral åt sidan med hänvisning till att de följer lagen? För sådana finns det också. Ett exempel är Sahlgrenska sjukhusets nya sjukhusdirektör Boubou Hallberg. För några år sedan arbetade han som sjukhusdirektör i Förenade Arabemiraten för sjukvårdskoncernen GHP International. Då avslöjade Sveriges radios Kaliber att ogifta mödrar angavs till polisen och att kvinnor tvingats föda i handbojor på det sjukhus Hallberg ledde. Något sjukhusdirektören försvarat med att “lagen kunde han inte förändra”.

Om regeringen mot bättre vetande skulle lägga fram ett angiverilagförslag som innefattar även sjukvårdspersonal är alltså risken att de anställda på Sveriges största sjukhus kommer att anmodas bryta mot de medicinsk-etiska regler som i normalfallet styr deras arbete. Att det finns personer i ledande ställning i andra regioner eller i kommunerna som resonerar på liknande sätt som Hallberg är inte heller omöjligt. Fortsätter regeringen tillsammans med SD i den riktning de valt nu, kommer det därför sannolikt att sluta i en krissituation både inom vården och i utbildningssektorn.

Självklart är det ett problem att människor befinner sig i landet illegalt och att det finns ett skuggsamhälle där både barn och vuxna far väldigt illa. Att bekämpa det och att myndigheter gör vad de kan för att människor som inte har rätt att befinna sig i Sverige lämnar landet, är inga konstigheter. Men en skarp gräns går vid skola, vård och omsorg. Varken läkare, lärare eller sjuksköterskor ska tvingas agera gränspoliser och jaga papperslösa. Svårt sjuka ska inte skrämmas bort från vården av rädsla för att de ska bli anmälda och barn har rätt att gå i skolan. Det är en skam att detta inte är en självklarhet för de som styr landet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa