Politikerna: ”Kulturhusbolaget saknar krav på vinst”

Kritiken mot ramverket har varit omfattande, och kulturhusbolaget har tidigare bemött farhågorna i Norran. Nu utvecklar politikerna, som sagt ja till dokumentet, sina resonemang. ”Ramverket är, precis som tidigare sagts, ett avstamp för framtiden, en viljeinriktning”, skriver de.

Skellefteå 18 april 2021 20:15

Sara kulturhus ska vara ett kulturhus som vågar. Det handlar inte bara om mod när det gäller att erbjuda spännande upplevelser och mötesplatser. Det handlar lika mycket om modet att våga prova nya arbetssätt och samverkansformer. Trots att förändringen det innebär kan skapa viss oro för framtiden.

Ända sedan starten har målsättningen med Sara kulturhus varit att skapa ett hus med många funktioner och olika kulturella upplevelser, kongresser och möten till nytta för både invånare och besökare. Flexibiliteten har varit en ledstjärna där olika verksamheter utnyttjar ytorna gemensamt och skapar synergier som gör huset lätt att driva och effektivt att använda. Den här målsättningen är själva fundamentet för det ramverk som verksamheterna skrivit under och som senare beslutades i kommunfullmäktige den 30 mars i år.

Ramverket är, precis som tidigare sagts, ett avstamp för framtiden, en viljeinriktning. Genom kontinuerlig dialog och samverkan kommer vi att märka vad som fungerar och vad som behöver justeras för att huset ska fungera på det sätt som är tänkt utifrån verksamheternas grunduppdrag.

Det är helt sant att den nya tillvaron i Sara kulturhus kommer att innebära förändringar för verksamheterna. Vi kliver alla in i något helt nytt som kräver nya förhållningssätt.

Sara kulturhus kommer att bli ett fantastiskt hus med något att erbjuda var och en av alla de invånare och besökare som kliver över dess tröskel. De ska känna att Sara kulturhus är ”deras” hus. Att verksamheterna, Skellefteås kulturliv, ska känna samma sak är lika viktigt. Men för att det här ska bli verklighet krävs dialog, samverkan och en ständig vilja till nya grepp och utveckling.

Kulturhusbolaget är ett kommunalt bolag som saknar krav på vinst. Såväl kulturhusbolaget som de olika verksamheterna tillhör samma koncern och har samma mål: ett kulturhus som vågar. Tillsammans, genom att prata, diskutera och samarbeta, kommer vi att skapa precis det.                 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa