Vi firar det som gör att Norran kan granska ditt samhälle

När världen är orolig har medier en betydande roll för att du ska få förståelse för vad som sker runtomkring dig.

Krönika2024-05-03 00:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Media är crap, shit, garbage, bullshit”. De orden kommer från en av företrädarna för en verksamhet som Norran granskade under 2023. Det är ofta den reaktion granskande media får när det står klart att vi ska publicera uppgifter som avslöjar det  någon kämpar hårt för att dölja. Och det är klart, för flera företag och verksamheter är det vi som gör att de inte kan fortsätta lura människor eller myndigheter. I dag firar vi grunden till att vi kan göra just det: pressfriheten.

Vi lever i en tid då mycket runtomkring oss känns osäkert och oroligt. Det är krig i vår närhet och i Ryssland får det som händer inte kallas krig. Genom att styra hur kriget benämns styr makten hur rapporteringen ser ut och vilken bild som skapas. I höst väljer USA en president och vi kan nog vänta oss påverkanskampanjer från andra länder som vill styra utgången. De senaste åren har Sverige präglas av en pandemi och en lågkonjunktur som påverkat både privatliv och samhälle. Mitt i allt detta blir medierna viktiga. För att reda ut. Skildra samhället så som det ser ut. Avslöja lögner och försök till hemlig påverkan.

Lokalt här hos oss handlar det inte om krig eller påverkanskampanjer från andra stater. Det handlar om att vi ska ha möjlighet att granska om vårt samhälle fungerar som vi tror och förväntar oss. Används skattemedel till det som sades när vi gick till valurnorna? Fungerar vården när jag behöver den? Kan jag förvänta mig att brott mot mig utreds? Får alla företag samma chans att lyckas? Och lyckas de på konsumentens bekostnad? För att vi alla ska ha förtroende för det gemensamma måste någon ha rollen som granskare.

Vi hoppas att ni ser att vi på Norran tar det uppdraget på allvar. Vi har de senaste åren granskat två misstänkta pyramidspel som försökt locka Skellefteåbor att investera. Vi har granskat hur mycket pengar som kommunal verksamhet lägger på representation. Löften om investeringar i Malå har fått en annan förklaring när vi kunde berätta vad som egentligen ligger bakom. Föreningar i Skellefteå som misstänks lura till sig pengar. Granskningar som varit möjliga på grund av den pressfrihet vi har. 

Som lokal tidning är vårt uppdrag brett. Vi ska vara nära er läsare, berätta vad som händer och varför. Vi ska nå många – för bara så kan vi se till att ni har den information ni behöver för att fatta bra beslut i er vardag. Och vi ska se till att missförhållanden kommer till allmän beskådan så att det inte riskerar att hända igen.
Ett uppdrag som är så gott som omöjligt utan pressfrihet.