Trafikproblem i Bonnstan – alla skyller på alla

Skellefteå 2 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

He lönsch int' att skriva till politiker, tjänstemän och befattningshavare inom polisen – alla skyller på alla. Politiker skyller på tjänstemän och "ordningen". Tjänstemän skyller på varandra och polisen. Polisen har koll och behöver inte åtgärda problemet. Kommunens policy gällande trafik på gång- och cykelvägar verkar det inte vara någon som har läst.

Trafiken genom Bonnstan flyter på bättre än på Kanalgatan. 10 till 20 fordon under veckan, 20 till 40 på helgen och till midsommar kan det vara 100 bilar per dag. Bilar som tutar på förskolebarn samt tränger cyklister och barnvagnar. Ursäkterna är många: "Jag ska bara ..." "Nu är det så här..." "Jag får köra här för jag ska bara till min kammare." "Jag är 70-plus och har alltid kört här." Man kan undra om 70-plussaren kör på vänster sida till vardags, det har faktiskt varit trafikbegränsningar i mer än 30 år genom Bonnstan. 

Med tanke på att vägen genom Bonnstan används av gång- och cykeltrafikanter som ska till och från Lejonströmsskolan, Hälsans stig och broarna runt så kunde det vara bra utan biltrafik. 

L Wiklund, Skellefteå

Ämnen du kan följa