Psykisk ohälsa: "Samhället har svikit oss ungdomar"

I Västerbottens län finns endast en mottagning som erbjuder heldygnsvård, det är barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå.

Självmord 9 januari 2022 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Umeå finns ett fåtal platser som omfattar hela 15 kommuner. De flesta vårdas bara något enstaka dygn efter akuta händelser, såsom suicidförsök eller dödlig anorexi. 

Jag är en av dem som vårdats under heldygnsvård vid två olika tillfällen på grund av suicidförsök. Jag blev nekad plats från början vid det första tillfället, då det inte fanns plats för mig. Vad jag minns fanns det endast sex platser sammanlagt. Personalen tvingas prioritera bland patienter och efter en het diskussion fick jag sova i ett samtalsrum på en fältsäng under min första vistelse. 

På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att tiden efter ett suicidförsök är chansen stor att nya försök förekommer, men de allra flesta skickas ändå hem efter ett fåtal dygn av heldygnsvård. Samhället har svikit oss ungdomar när vi behöver hjälp som allra mest. Vi behöver fler heldygnsvårdplatser och möjlighet till längre vistelser. 

Hjälp oss att bygga ett samhälle som inte behöver prioritera suicidpatienter, ett samhälle där föräldrar slipper oron att förlora sina barn – men framför allt ett samhälle där dödliga tillstånd inte ska krävas för att få hjälp.

Sandra

Svar direkt

Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten är en länsklinik bestående av öppenvårdsmottagningar i Lycksele, Skellefteå och Umeå, samt en slutenvårdsavdelning belägen i Umeå. Slutenvårdsavdelningen har precis som du skriver sex platser med ett upptagningsområde bestående av hela Västerbottens län. 

Uppdraget för vår slutenvårdsavdelning är att erbjuda specialistpsykiatrisk omvårdnad och behandling för barn 0-17 år, som på grund av sitt mående är i behov av heldygnsvård. Det kan till exempel handla om allvarlig ätstörning i svälttillstånd, suicidalitet eller andra svåra tillstånd som för tillfället kräver mer än öppenvårdsbehandling. Vårdtiden på vår avdelning kan variera från några dagar till längre vistelser på några månader beroende på tillstånd och behov. 

Ofta räcker våra platser till, men ibland inträffar det att många är i behov av slutenvård och att det då blir fullbelagt eller till och med överbeläggningar. De barn och ungdomar som av våra läkare bedöms ha behov av slutenvård på grund av allvarliga psykiatriska tillstånd, ska erbjudas det. Vår personal gör sitt yttersta för att ordna en god vårdmiljö utifrån de förutsättningar som finns. Det är förstås inte optimalt att behöva sova i en tältsäng i ett samtalsrum, men i vissa fall är det att föredra framför att låta ett barn eller en ungdom åka hem. I dessa lägen har vi även tät kontakt och dialog med andra regioner, då det kan bli aktuellt med inläggning på ort utanför Västerbotten.

Den största delen av behandlingen sker på någon av våra öppenvårdsmottagningar och inför en utskrivning brukar slutenvårdspersonal ha kontakt med öppenvården för att säkerställa att det sker en snar uppföljning efter utskrivningen och att behandling antingen kan påbörjas eller fortsätta på den aktuella mottagningen.

Kerstin Eliasson, verksamhetschef, barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa