En vision om ett annorlunda samhälle

En kraftig solstorm skulle kunna ställa till stora problem, menar skribenten som förordar ett mindre energikrävande samhälle.

En kraftig solstorm skulle kunna ställa till stora problem, menar skribenten som förordar ett mindre energikrävande samhälle.

Foto: Johan Nilsson / TT

Samhällen2022-09-22 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När fossil energi snabbt skall bytas ut mot elektricitet på grund av klimatkrisen, samtidigt som förstnämnda utgör cirka 80 procent av den globala energiproduktionen, så skapas stora problem. Situationen blir inte bättre av att solceller och vindkraft inte förmår att stabilisera elnäten. 

En lösning som hörs från flera politiska partier är kärnenergi. Men är detta verkligen rätt strategi? Vår planet kan närsomhelst träffas av en superstark solstorm som kan slå ut inte bara transformatorer, men också all annan elektronik. 

Förutom att samhället skulle stanna tvärt, skulle inte nödkylningen på kärnkraftverk fungera, eftersom pumparna styrs med elektronik. Problemet är att vi inte har en aning om när en superstark solstorm når oss. Är vi verkligen beredda att låta +450 kärnkraftverk genomgå härdsmälta? Hur riskbenägna är vi egentligen? 

Det går att utforma ett välfungerande samhälle som är avsevärt mindre energikrävande än idag som bygger på lokal produktion av mat, energi, material och produkter. Detta system bygger på skogsjordbruk och permakultur. Energin kommer från biogas, från främst matavfall, och en del solceller och vindkraft. Systemet är resilient mot kraftiga störningar och har många fördelar i jämförelse med dagens samhällssystem, och det innehåller både ultramodern teknik men också manuellt arbete. 

Vågar vi ha en vision om ett annorlunda samhälle?

Christer Nylander