Vitberget – en hälsocentral för Skellefteås befolkning

Den moderna människan har levt nära naturen i 300 000 år. Beräknas tre generationer på 100 år, har människosläktet genomgått 9 000 ättled. Hjärnan har formats av dessa yttre förhållanden, som gått i arv generation efter generation.

Skribenten sjunger Vitbergets lov för hälsan i Skellefteå.

Skribenten sjunger Vitbergets lov för hälsan i Skellefteå.

Foto: Åsa Juthberg

Insändare2023-12-05 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under 1900-talet utvecklades det svenska samhället, och förgylldes med en förbättrad levnadsstandard. Men vi är ju av naturen lata, och föredrar oftast det levnadssätt som medför minst ansträngning, vid korta transporter väljer vi bil och barn rör på sig alldeles för lite.

Om hälsan ska vara i centrum, är nog den förflutna tidens spontana aktiviteter, den lämpligaste sysselsättningen för barn och ungdomar. Lek i skogsgläntor, löpning runt kvarter, fotbollsspel och landhockey är bara några exempel på aktiviteter som numera är sällsynta att beskåda.

Nuförtiden upptar den digitala aktiviteten en stor del av vardagen, och eftersom hjärnan inte har vant sig vid denna atmosfär, kan en stor konsumtion av skärmtid leda till stress-symtom. Sömnen påverkas ofta initialt med ett tidigt uppvaknande. Humörsvängningar och isolering följer därefter, om inte sömnbesvären tas på allvar.

Skolämnet idrott bör prioriteras av våra politiker, för i barnaåren läggs ju grunden till ett hälsosamt leverne, och forskning visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på stress och dess följdsjukdomar.

Vitberget med dess närhet och tilldragande natur, fungerar i praktiken som en hälsocentral, där människor förebygger ohälsa genom att vistas i den inbjudande miljön.

Det kräver bara att vi tidigt lär oss att samspela och umgås med ”Skellefteås pärla”.