Personalpolitik: Nu är nivån satt – 16 månadslöner

Skribenten hoppas att fler vågar nyttja Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion.
Skribenten hoppas att fler vågar nyttja Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion.

Insändare 16 januari 2021 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteås ledning har satt nivån för hur mycket det kommer att kosta när man köper ut anställda – oavsett om det handlar om jäv eller att man har kritiserat kommunchefers tillkortakommanden samt lyft det i media. Nu har nivån satts för hur många månader man måste ersätta vederbörande med lön.  

Alla medborgare är fullt medvetna om att en chefslön är betydligt högre än för en anställ på golvet. Men man har satt nivån till 16 månadslöner. Och hur kommer det sig? När det gäller samtliga medborgare i kommunen så finns det en princip som politiker stolt hänvisar till, likställighetsprincipen vilken innebär att alla i en kommun ska behandlas lika. Nu har Skellefteå kommun satt nivån på pränt, och alla som blir utköpta och uppsagda av personliga skäl är berättigade till 16 månadslöner.

16 månadslöner fick förvaltningschefen samt den anställde som startade Facebookgruppen ”Håll käften och lyd”. Ett förtydligande från min sida; jag anser att hon som startade Facebookgruppen är berättigad till dessa 16 månadslöner. Uppgörelsen är snarare en bekräftelse på att kommunen har fattat ett beslut som gör att uppsägningen inte är bekväm.  

”Håll käften och lyd” är startskottet för visselblåsarfunktionen i Skellefteå kommun, en funktion som lyfte fram hur kommunen blundade för jäv. Istället för att bli uppsagd borde administratören för Facebookgruppen blivit den som har ansvaret över den nya visselblåsarfunktionen. 

Vad ger dessa 16 månadslöner för signal? Törs anställda visselblåsa samtidigt som kommunen köper ut visselblåsarfunktionens moder? Min förhoppning är att fler törs agera och vissla när det förekommer problem av vikt. Så vissla utav bara tusan, denna kommun behöver det.

Lennart Gustavsson Tuvan      

Ämnen du kan följa