Virriga och motstridiga budskap om skattehöjningar

Från och med den 1 januari 2024 kommer enligt uppgifter från text-TV el-skatten och alkoholskatten att höjas. Enligt text-TV så höjs elskatten till "historiskt höga nivåer".

Skribenten funderar över vad pengarna från kommande skattehöjningar ska läggas på.

Skribenten funderar över vad pengarna från kommande skattehöjningar ska läggas på.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-12-28 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad som menas med detta är inte riktigt klart för mig därför detta beror ju dels på förbrukningen och dels på det pris som är på el-marknaden för tillfället. Om alkoholskattens höjning så anser jag att den står för det som kallas dubbla budskap då det missgynnar krognäringen samtidigt som många städer vill marknadsföra sitt mat- och dryckesutbud, men jag återkommer till detta nedan.

Tidö-samarbetet har bjudit på och fortsätter att leverera en hel del virriga och motstridiga budskap. Exempel på det är ju reduktionsplikten som minskas under 2024 men samtidigt ska det bedrivas en energipolitik som är klimatvänligt på lång sikt (mycket lång sikt). Ett av Tidö-partierna gör uttalanden som inte de tre andra partierna, som faktiskt är regeringen, uppskattar lika mycket (inte alls). Nu har vi detta med el-skatten som ska höjas. När den gröna industrin ska marknadsföras bör ju inte denna industri ansättas med en hög el-skatt eftersom att det är ju mycket el som ska krävas till denna industri. Hur ska vi påverka folk att köpa el-bil om el-skatten höjs spontant då och då och när även priset på el-börsen kommer att variera?

Men den stora frågan är trots allt – varför behövs de här skattehöjningarna nu? SKR, Sveriges kommuner och regioner, meddelade efter det att höstbudgeten var lagd att de skulle behöva 20 miljarder till. Istället finns det annat som pengarna ska gå till.

Sveriges försvarsbudget förväntas bli 119 miljarder för 2024. Tidö-samarbetet kommer att försöka avsätta 400 miljarder ur statskassan för att undersöka möjligheterna till, och eventuellt då kunna bygga ny svensk kärnkraft. Det är inte säkert att skattehöjningarna går till försvar och kärnkraft, pengarna kan lika gärna gå till slukhål som många ansvarslösa skattesänkningar har skapat.

Slutligen apropå alkoholskatten. Några stilla öl på krogen kan väl inte vara farligare än en 5 till 10 modulära kärnkraftverk, alldeles här vid Norrlandskusten därför att regeringen vill nog inte att vi ska ha så många kärnkraftverk nära de stora städerna i södra Sverige.