Vinterväghållning måste prioriteras

Insändarskribenten menar att avregleringen ställt till det för vinterväghållningen.
Insändarskribenten menar att avregleringen ställt till det för vinterväghållningen.

Insändare 2 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är likadant varje år, när snö/halka kommer lamslås trafiken. Det behöver inte vara så, om vi haft full beredskap som tidigare innan avregleringens tid. Trafiken på våra vägar har ökat markant dom senaste decennierna då handel och industri flyttat ut sina lager på vägarna. Det som vi konsumenter handlar har oftast levererats samma dag. Det betyder att leveranser måste ske varje dag året runt annars har vi slut i butikshyllorna. Problemen hopar sej och detta beror till stor del på hur Trafikverket upphandlar vinterväghållning.

På det statliga vägnätet upphandlar Trafikverket fleråriga vägunderhåll i stora kontrakt och områden, där vintervägunderhåll ingår som en del och dessa styrs av entreprenörer enligt kriterier som Trafikverket satt upp. Sedan tar dessa stora entreprenörer egna underentreprenörer som oftast bara kör 1 max 2 år och därefter konkursar eller inser att man måste avsluta samarbetet då plus/minus inte går ihop. Investeringar av fordon plus redskap ligger idag på cirka 4 miljoner samt dieselpriser som är helt makabra.

Jag har arbetat i trafiken i drygt 40 år och anser att man satt för snäva ramar i ivern att spara pengar och de förhåller sej entreprenören till i alldeles för låga anbud. Kraven har dessutom luckrats upp med åren då betalningen är så låg att många områden saknar plogbilar och istället ersatt dessa med jordbrukstraktorer. Incitament saknas till förebyggande underhåll som jag anser vara helt avgörande för en acceptabel vägstandard vintertid. Sveriges Åkeriföretag har försökt förhandla med Trafikverket men hittills ställt sej kallsinniga till deras förslag : "1.Upphandla vinterväghållning ur ett beredskapsperspektiv. 2. Bryt ut den från övrigt vägunderhåll. 3. Minska storleken på anbuden för att öka möjligheten att medelstora företag blir kontrakterade. 4.Vinterväghållning måste prioriteras som en akut åtgärd."

Jag håller fullständigt med Sveriges Åkeriföretag, något måste ske och det nu.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa