Vinterunderhållet är under all kritik

Kommunens vinterunderhåll av gång- och cykelvägar i Bergsbyn är under all kritik. Plogning påbörjas vanligen inte förrän snöfallet har upphört, oberoende av snödjup.

Skribenten är kritisk mot vinterunderhållet i Bergsbyn. Bilden är från förra vintern.

Skribenten är kritisk mot vinterunderhållet i Bergsbyn. Bilden är från förra vintern.

Foto: David Ekström

Insändare2021-12-10 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Grusningen sker inte trots att gångvägarna är isiga. När detta skrivs har kommunen grusat några bitar här och där i höst. 

Här i Bergsbyn har man byggt en ny gång- och cykelväg efter Holmgatan. Under en vecka snöade två decimeter, och mellan snöfallen så regnade det. När allt hade frusit ihop kom en traktor och skrapade isen och skickad in isklumpar i villainfarterna.

När man har varit pensionär länge så är man helt beroende av att använda snöslunga för snöröjning, men det fungerar inte med en plogvall full med isklumpar. Ja, var och en som inte klarar att handskotta tunga plogvallar ska beställa en traktor som rättar till det kommunen ställt till med. Man kan också ringa kommun för att de ska ta bort det plogvallen, men då får man vänta minst två veckor.

Man kan också fråga sig hur kommunen har kommit fram till att man har rätt till att använda villatomter som snödeponi? Man får ju inte lägga snö på kommunens mark. En stor del av Holmgatan är bebyggd på en sida, och det är till den sidan som kommunen plogar huvuddelen av all snö. Det är fullt möjligt att ploga snön på den sida som är obebyggd.

Eftersom politikerna beslutar om hur snöröjningen ska utföras så bör man kunna svara på mina frågor, och i detta fall samhällsbyggnadsnämnden.

1) Är det nämndens åsikt att kommunen kan riva is från vägen och ploga in detta på villainfarter och lämna det där, eller ska en sådan plogning följas av traktor som rensar infarterna?

2) Varför underhålls inte gång och cykelvägar här i Bergsbyn, varken när det gäller grusning eller plogning?

3) Har nämnden någon praktisk kontroll av att grusning och plogning utförs på ett rimligt sätt, eller är det enda målet att underhållet ska kosta minst möjliga?
Inget svar är också ett svar

 Svar direkt

Det är tråkigt att du är missnöjd med kommunens snöröjning. Jag kan bara beklaga det som hänt då vi har en hög ambition vad gäller snöröjning av såväl bil- som cykelvägar, men vill ändå försvara våra snöröjare. 

Vi plogar och sandar inte mindre i Bergsbyn än på övriga gång- och cykelvägar runt om i kommunen, men det finns prioriterade stråk vi plogar och sandar lite oftare. Vid snöfall tar en plogsväng cirka 12 timmar, vilket innebär att det på din gata kan ha kommit mera snö än 10–15 cm innan plogbilen kommer dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall. Vid just detta tillfälle i oktober hade vi inte full plogstyrka då vår formella beredskap går in från 1 november. Vid vissa väderlekar kan delar av den packade snön och isen tyvärr släppa vid plogning, vilket verkar ha hänt i detta fall. 

Vad gäller isrivning har vi alltid en traktor som kör med väghyveln och öppnar infarter och korsningar. När vi plogar har vi däremot inte alltid resurser att öppna infarter. Detta kan ske först efter att andra prioriterade arbeten utförts. Sträckan du avser plogas med en lastbil och tanken är att gatans snö ska norrut medan cykelbanans snö ska söderut, detta då cykelbanan plogas med sidovingen. 

Vi ska självklart inte använda privata tomter som snödeponi, utan vi ska samarbeta så gott som möjligt med de boende i området vi snöröjer. Jag tror att vi alla vill samma sak; att vi ska ha en god tillgänglighet och framkomlighet året om. Du kan läsa allt om våra åtgärdstider och våra prioriterade stråk för plogning samt grusning på skelleftea.se/vinterfix.

Sara Keisu-Lundh (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

 
 
 
 
 
 
Läs mer om