Vindkraften – inte så billig som vi tror

Signaturen Klimatrealist resonerar kring vindkraften och dess kostnader.

Signaturen Klimatrealist resonerar kring vindkraften och dess kostnader.

Foto: Maria Engström-Andersson

Insändare2023-04-25 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett vanligt påstående i media är att vindkraft är det billigaste alternativet för elproduktion.Men det är obekräftade påståenden från vindkraftförespråkare och bygger inte på verifierade data. 

Professor Gordon Hughes (Hughes,G 2020. Wind Power Economics-Rhetoric and Reality. School of Economics,University of Edinburgh,2020-11-04.) har i många år i detalj studerat kostnader för investering och drift, samt livslängd och kapacitetfaktor för tusentalet vindkraftverk i Danmark och Storbritannien. Hans resultat visar, tvärtemot mediabilden, att under en period när installerad landbaserad vindkraftseffekt i Storbritannien ökat från 0,5 till 15 GW har investeringskostnaden ökat från 15,1 till 21,4MSEK/år/MW.

Driftkostnaderna var under år 2008 567kSEK/år/MW driftår 1 och ökade till 781kSEK/år/MW driftår 12. År 2018 hade driftkostnaderna år 1 ökat till 920kSEK/år/MW och beräknas sedan öka till 1260kSEK/år/MW driftår 12. För havsbaserad vindkraft har kostnaden för Europas samlade vindkraft, när installerad effekt ökat från 0,5 till 20 GW, ökat från 22,7 till 56,7 MSEK/MW. Det är en högre effektkostnad än för det omtalade kärnkraftsbygget OLK 3 i Finland och ger en tiofalt ökad energikostnad. 

Notera att detta är ett medelvärde för ett antal verk och inte ett enstaka misslyckande:att tänka på inför omställningens planerade satsning på havsbaserad vindkraft. Som jämförelse har Sydkorea byggt kärnkraft på 4–5 år till en kostnad av ca 20 MSEK/MW. 

Den havsbaserade vinkraftens driftkostnader ökar från 630kSEK/år/MW installationsåret 2008 till 2520kSEK installationsår 2018 (400 procent). För verken från 2008 ökar driftskostnaden till 1134kSEK/år/MW år 12 medan driftskostnaden för 2018 års verk förväntas öka till 4536kSEK driftår 12.

Professor Hughes studie visar också att allvarliga fel inträffar tidigare på de nyare verken och att verklig livslängd är avsevärt kortare än den kalkylerade. (15 år på land och 12 till havs). 

Avslutningsvis ett citat av ABB:s förre vd Percy Barnevik: "Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation."