Vindkraften har blåst förbi den dyra kärnkraften

Byggnadsarbetare vid Hinkley Point C i Storbritannien, ett kärnkraftverk som beräknas kosta 25 miljarder pund när det är klart.
Byggnadsarbetare vid Hinkley Point C i Storbritannien, ett kärnkraftverk som beräknas kosta 25 miljarder pund när det är klart.

I dag hörs tvärsäkra uttalanden ifrån slottsavtalets undertecknare i regeringen om att kärnkraften är vår enda säkra lösning på klimatkrisen och energikrisen.

Insändare 20 december 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kärnkraften är för regeringen en magisk lösning på vår tids ödesfrågor klimatförändringen och energifrågan. Verkligheten har hittills inte varit slottsherrarnas bästa vän, tian vid pumpen blev fyrtio öre och energistödet förvandlades till oigenkännlighet, men en massiv storsatsning på kärnkraft ska lösa Sveriges problem, tror regeringen. Fyrahundra miljarder ska skattebetalarna ge i kreditgarantier till kärnkraftbyggena, som ska tilldelas en gräddfil på vindkraftverkens bekostnad.

Hur ser verkligheten ut för kärnkraften idag? Kärnkraftverk byggs idag i västvärlden i fyra länder, i Finland, Frankrike, USA och England.

I Finland har Olkiluoto 3 som påbörjades 2005 blivit ”världens dyraste byggnad”, förseningar och problem har givit skenande byggkostnader, notan är uppe i 11 miljarder euro, 17 år har bygget tagit, kanske är det klart 2023.

Det andra kärnkraftsbygget i Finland, Hanhikivi i Pyhäjoki, startades 2009. År 2012 hoppade en av huvudfinansiärerna, tyska Eon, av, påverkad av kostnadsfördyringar och haveriet vid Fukushima kärnkraftverk 2011. In som ersättare klev ryska statens företag Rosatom, men 2022 stoppades hela projektet på grund av Rysslands krig i Ukraina och lämnade en betongruin efter sig, för den beräknade kostnaden av 7-8 miljarder euro.

I Frankrike är bygget av kärnkraftverket Flamanville 3, med startår 2007, kraftigt försenat, ej färdigt efter 16 år, uppskattad kostnad 13 miljarder euro, ursprunglig budget 3,5 miljarder euro.

England bygger Hinkley Point C, två reaktorer med projektstart 2017,som ligger 50 procent över budget och beräknas landa på 25 miljarder pund.

I USA bygger man Vogtler 3 och 4, projektstart 2009,med tänkt kostnad 14 miljarder US-dollar, som efter 13 år närmar sig färdigläge till en kostnad av 30 miljarder US dollar

I USA byggdes två reaktorer Summer 1 och 2 i South Carolina med start 2008/09.Projektet avbröts med konkurs för reaktortillverkaren Westinghouse efter fördröjningar och fördyringar, kostnaden uppskattas till 25 miljarder dollar för projektet, kallad ”Nukegate”, en skandal som slutade i domstol med bedrägerianklagelser. Precis som i Finland slutade det med ingenting, till hundramiljardskostnad och frågan är vad som väntar Sverige vid en kärnkraftssatsning. Skattebetarna riskerar att gå på den för regeringen så välkända pumpen.

Verkligheten är obeveklig, kärnkraften är extremt dyr, och tar extremt lång tid att färdigställda och de i västvärlden pågående projekten är en varning till aktörerna på marknaden, det här är farliga högriskprojekt.

Vindkraften har blåst förbi den. Nu står kärnkraften kvar som en dinosaurie, en fossil från det förflutna, omgiven av ett annat klimat, fortfarande oumbärlig för kärnvapenstaterna, som behöver dess plutonium, men frånåkt av samhällsutvecklingen.

Ett landbaserat vindkraftverk kostar 30–35 miljoner kronor att bygga, man får uppemot 3 000 sådana för ett kärnkraftverk. Bygg dem.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa