Vilken beredskap har äldreomsorgen för kriser?

Äldre, ensamma och handikappade – hur går det för dem om det värsta skulle hända?

Insändare 31 mars 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad har äldreomsorgen i Skellefteå kommun för krisberedskapsplan om en krissituation uppstår i vårt land. Många brukare bor ensamma i sin lägenhet och är beroende av hemtjänsten och klarar sig inte själva. 

Handikappade och sjuka som är beroende av att få hjälp i sin dagliga livsföring, hjälp att komma sig upp från sängen, hjälp på toan med mera. Har kanske sjukhussäng som går på el och andra hjälpmedel som är elberoende. Kommer sig inte till något skyddsrum själva om det värsta skulle inträffa. Har kanske inte heller några anhöriga i närheten som kan hjälpa till.

Undrande orolig

Svar direkt

Med Skellefteå kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som grund arbetar vi fortlöpande med förebyggande åtgärder, planering och förberedelser för att kommunen ska kunna upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett samhällsstörning. Exempelvis kan det gälla när personal inte kan infinna sig på jobbet, lokaler inte går att använda, leverans av viktiga varor inte sker eller att vi drabbas av strömavbrott. Det handlar helt enkelt om att ha en plan B för verksamheterna ifråga. 

Du som privatperson har också ett ansvar och vi vill uppmuntra till att läsa broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram. Den kan beställas hem eller läsas digitalt på msb.se. I broschyren kan du läsa om hur du som privatperson kan förbereda dig och vad som alltid bör finnas i ett hem. På msb.se finns även mer information om krisberedskap och totalförsvar.

Linda Lasu, beredskapssamordnare


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa