Vilka trafikregler gäller egentligen på Hörnellgatan?

Skribenten funderar över trafikregler i centrala Skellefteå och får svar direkt.
Skribenten funderar över trafikregler i centrala Skellefteå och får svar direkt.

Jag undrar om Hörnellgatan är en gata för fordon eller en gågata?

Insändare 12 mars 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det åker hela tiden bilar på denna gata. Om det är en gågata, markera då ordentligt att fordonstrafik är förbjuden som det står längst ner på gatan, men inte upptill på gatan. 

Konstigt , då gatan nerifrån är enkelriktad, men där finns en skylt. Kan Skellefteå kommun berätta vad som gäller och markera vad som gäller och från var. 

Bästa markeringen vore från bulan vid butiken n’Ingmars och nedåt, att det är fordonstrafik förbjudet förutom taxi och blåljustrafik. Kan kommunen svara på detta och reda ut mina funderingar? Tack.
ROY

Svar direkt

Hörnellgatan är reglerad som gågata mellan Kanalgatan och Storgatan. På gågatan får du inte köra ett motordrivet fordon.

På gågator finns det dock vissa undantag. Till exempel får du köra på en gågata om det behövs för:

Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.

Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.

Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan.

Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

På gågator ska fordon framföras i gångfart och alla fordonsförare har väjningsplikt mot gående. För att möjliggöra att varuleveranser, färdtjänst, och att boende längs med sträckan tar sig till sin fastighet är det inte möjligt att reglera att motorfordonstrafik är förbjuden i båda riktningarna.

Den nya regleringen möjliggör också att cyklister kan färdas längs med sträckan i båda riktningarna, i gångfart.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa