Viktigt att skolbarnen tidigt får en positiv självbild

Skribenten skriver om skolan och läraryrket.
Skribenten skriver om skolan och läraryrket.

Som gammal lärare lider jag med barnen i grundskolan.

Insändare 2 juni 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att vara lärare är ett hantverk som i första hand hanterar:

Social kompetens: Gruppdynamiken i klassen ska skapa trygghet, självtillit och motivation.

Ämneskompetens: Bör byggas med intresse, utmaningar och möjligheter för individuella begåvningar att utvecklas.

Arbetsrutiner: Skapa rutiner för eget ansvar, samverkan och målmedvetenhet.

De är positivt med signalerna från ansvariga politiska beslutsfattare om mera praktik i lärarutbildningen. Hantverkskompetens förmedlas bäst genom erfarna hantverkare (lärare) i verksamheten. Hjälpa lärarna (hantverkarna) i verksamheten att förbättra skolmiljön och resultaten.

Satsa på de första åren i grundskolan där barnen skapar det mesta av sin ”grupp-personlighet”. Om de inte fått en positiv självbild och tillit till sin egen förmåga innan högstadiet är det svårt att rätta till. Kan bli psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet som resultatet av dagens upplägg.

Grundskolans starka hierarkiska organisation gör att det ligger på de ansvariga politikerna (skolministern) att rätta mål och riktlinjer så att underliggande nivåer (kommuner, rektorer, och lärare) får möjlighet att låta alla barn utvecklas maximalt. Nulägets system rangordnar, sorterar och utestänger elever i grundskolan med andra begåvningar än de akademiska.

Nivåbasera målen. Gör en minsta gemensam grundkurs med konkret baskunskap som skolan ska garantera alla barn.

Gör sedan överkurser i alla ämnen som ger extra kompetens och som räknas in i elevens begåvnings profil. Profilen kan ersätta det nuvarande negativa betygen som fokuserar på elevens svagheter i förhållande till skolans akademiska målbeskrivning.

Nivåbaserade mål skulle ge en positiv och mer rättvisande bild av eleverna inför högre studier. Om skolmyndigheterna sedan gjorde tydligare kravbilder för den gemensamma grundkursen och varje överkursnivå, skulle antagningarna till högre utbildningar underlättas. Dessutom skulle trovärdigheten i systemet öka och skolverket ha lättare att kontrollera systemet.

Elever och lärare skulle få möjlighet att utvärdera och förbättra resultaten i grundskolan och högre utbildningar kanske slippa intagningsprov som med dagens system är en trolig utveckling.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa