Vi svenskar tvingas slänga för mycket sopor

Insändare 18 oktober 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är helt galet att vi svenskar slänger ungefär 500 kilo sopor per person och år. Det är inte vi som vill det, men vi tvingas till det då vi ligger sist i konsumtionskedjan. 

Då det i framtiden förmodligen kommer att bli brist på råvaror måste återvinning ske i större omfattning. Med dagens bränslepriser måste antalet lastbilar som kör sopor till deponi minskas. Det är något för den nya regeringen att ta itu med. 

Som det nu är, är det ett slöseri med naturresurser som varken är miljömässigt hållbart eller ekonomiskt försvarbart.

Ragnvald Nilsson, Bureå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa