Vi kan inte längre bejaka krigspropagandan

Krig dödar. Krig är destruktivt och nedbrytande. Krig förstör hem, vatten och avlopp, elektricitet och infrastruktur för årtionden framåt.

Skribenten skriver bland annat om krig och värnplikt.

Skribenten skriver bland annat om krig och värnplikt.

Foto: Arkivbild/Bengt-Åke Persson

Insändare2023-10-14 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Krig siktar in sig på det som är viktigt för människors överlevnad och funktion. Spannmålslager, energianläggningar, kommunikation och till och med sjukvårdslokaler och skolor. 

Det blir så när reptilhjärnan tar över i oss människor. Det konstiga är att vi lär oss aldrig. I en ond cirkel skapar ett första anfall en hämndreaktion hos de angripna som leder till den ensidiga slutsatsen att de som anföll först också ska straffas med våld.

Huvuduppgiften för alla regeringar måste vara att bryta våldstänkandet. Att de kedjereaktioner som utlöses när någon använt våld, likväl fortsätter trots att de ledare vi väljer ofta anses logiska och intelligenta är för mig obegripligt. Vem har egentligen något att vinna när en ledare beordrar anfall och samtidigt vet att det egna landet eller intresseområdet riskerar att förstöras genom en hämndaktion? 

Det finns naturligtvis många som har ett intresse av att ett krig pågår. De som genom inte alltid rumsrena manipulationer har tagit sig till makten vill gärna behålla den. Och de ekonomiska fördelarna med att inneha makten. Men jag tycker att logiken haltar här. Den som har tagit sig så långt att personen kan beordra folk att gå ut i strid och riskera att bli dödade och skadade riskerar också att tappa förtroende om våldshandlingarna bara leder till plågor för det egna folket.

I en väldigt kort notis i Ekot under sändningen av P1 Morgon i september rapporterades det att 4 000 unga som kallats till mönstring inte ville mönstra och därmed inte heller ville göra värnplikten. Nu var försvarsmakten inte nöjd med det utan beslöt att kalla in dem ändå. Jag vet inte om det skulle ske med hjälp av sanktioner men detta var i alla fall ett tecken på att det finns ett visst fredstänkande hos de som nu är i mönstringsåldern.

Sverige ska enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ha en försvarsbudget för nästa år som uppgår till 119 miljarder, det är 27
miljarder mer än 2023. Samtidigt finns det tecken på att det rättmätiga stödet till fredsorganisationer kan komma att dras in. Det är djupt nedslående.