Vi har alla ett ansvar för krisen inom vården

Insändare 12 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Finns det någon som funderar över kopplingen mellan uppbyggnaden av privata bemanningsföretag och dräneringen av kompetent personal inom vården? Kan fenomenet ”hyr- och stafettpersonal” i sig vara en orsak till fördyring av personalkostnader? Det var då, när dörren till vinstdrivande privata företag dök upp i marknaden, de mest erfarna och kompetenta läkare och sjuksköterskor började säga upp sig och försvinna. Vart tog de vägen?

Alla (rikspolitiker, yrkesförbund, arbetsgivare, medborgare) visste ju att skattefinansierad offentlig verksamhet inte hade en chans att både konkurrera med, och samtidigt göda upp, de privata bolagen som växte i rasande fart som gökungar och lockade till sig gräddan av yrkeskåren. Nu är alla förtvivlade över personalbristen i vården. Allt verkar som vanligt vara ”de andras” fel. 

Jag undrar: Har inte våra lagstiftande politiker som släppte in vinstbringande bolag i vården så lättvindigt något ansvar?

Har inte yrkeskåren, som gladeligen hoppade av, och sedan genast dök upp i samma tjänster som ”inhyrd personal”, med en ofantligt större kostnad för skattebetalarna något ansvar?

Har inte vi, medborgare som med våra röster gjorde denna kompetensplundring möjlig, något ansvar?

Nahide Hermansson, Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa