Vi behöver inte ligga sömnlösa för kommunens budgetar

Ofta ser vi insändare med påståendet att Skellefteå kommuns olika byggen ska ha varit inkompetent budgeterade vilket då skulle ha kostat oss skattebetalare stora pengar.

Insändare 3 april 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste projekten med sådana påståenden om är kulturhuset, ombygget av Foco-lokalerna samt nybygget av Karlgårdsbron. Men faktaunderlag för påståendena har jag aldrig sett. 

Karlgårdsbron kan ingen veta slutsumman på men kommunens budget hade ju god marginal till anbudet som gäller. Då kan ingen redan nu påstå att budgeten är fel. Kommunernas budgetar och upphandlingar är offentlig handling så vi alla kan ha insyn vilket inte gäller privatbolagen. Ingen har heller fakta på vem som har bättre träffsäkerhet för budgetar av dessa.

Men när jag, med erfarenhet av olika kostnadsberäkningar av andra typer av projekt än kommunala, ser resultatet i bygget av Sara kulturhus så kan jag bli mer imponerad av att de beräkningarna höll så bra. Vi ska veta att budgeten var för ett jätteprojekt på helt nya och oprövade byggtekniker och material. Valet av material och teknik var oerhört rätt i tiden men också modigt. Och alla med vetskap om anbudsgivning vet att det alltid görs reservationer för oförutsedda händelser. Det gäller särskilt för så stora projekt och långa ledtider. Budgetavvikelsen för Sara var mycket måttlig. 

Karlgårdsbron är också en ny konstruktion i trä och alla vet vad som hänt senaste året i inflation och räntor som knappast någon kunnat förutse och de två andra anbudsgivarna hade garanterat reservationer för detta som ökat kostnaden lika mycket. Skulle man någotsånär klara brobudgeten i denna tid så är det mycket bra. 

Kulturhuset Sara blev ett av ett av de mest uppmärksammade och prisade byggnadsverken i världen både för sin arkitektur och klimathållbarhet. 

Att vi här i Europas utkant faktiskt är i fronten för omställning till det förnybara och klimat hållbara är mer än märkvärdigt. Enstaka satsningar sker lite varstans men här är det både kommunens gröna satsningar och de fantastiska inom näringslivets som batterifabriken, Skellefteå Krafts gröna profil, Boliden Rönnskärs metallåtervinning och fossilfritt kol i Bureå med mera.

"Luttrade skattebetalare" kan trösta sig med att redan alla besök och all pr som bygden fått i omvärlden säkert gett betydligt mer till vår skattekassa än alla eventuella budgetavvikelser. Hörde förresten en uppgift om att Östra Navet blev cirka 40 procent billigare per kvadratmeter med att nyttja de gamla verkstad lokalerna istället för att bygga helt nytt. 

Skellefteå kommun har ju väldigt solid ekonomi och jag har inte sett att någon skattehöjning ska vara aktuell trots allt byggande. Så det är nog inte bygdens budgetansvariga vi behöver ligga sömnlösa för i dessa tider. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa