Vi är tröttkörda – omplacera personal inom kommunen

Nu måste kommunen flytta personal från fritidssektorn till skolor och förskolor, anser skribenten.
Nu måste kommunen flytta personal från fritidssektorn till skolor och förskolor, anser skribenten.

Alla ska hjälpas åt, vi ska klara det här tillsammans. Det är mantrat man hör hela tiden, men var är egentligen hjälpen och ska inte hela kommunen hjälpas åt eller är det bara ett spel för galleriet?

Insändare 13 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På vår skola, och det är vi knappast ensamma om, härjar den numera berömda sjukdomen vilt – personalen går på knäna, inga vikarier och ändå ska vi upprätthålla verksamheten. Badhusen och fritidsgårdarna har stäng. Nu förlängs detta till den 5 januari, klokt tycker jag. 

Det som bedrivs i badhusen är simskoleundervisning och några andra viktiga aktiviteter. Men nu måste det väl ändå finnas personal därifrån som kan jobba på skolor, fritidshem och förskolor. På fritidsgårdarna bedrivs ingen verksamhet, klokt tycker jag för smittspridning finns bland ungdomar. Men lika där, det måste väl finnas personal även därifrån som kan komma och jobba.

Det är supernoga att vi sjukanmäler oss varje gång vi är hemma för att rektorerna ska kunna rapportera så kommunen har koll på var det saknas personal – till vilken nytta kan man ju undra. Citat från reportage i Norran tisdag 8 december av Ingrid Thylin, kultur och fritidschef: ”Personalsituationen är ansträngd inom den kommunala skol- och omsorgsverksamheten och kultur- och fritidsförvaltningen bedriver inte en lagstadgad, samhällsviktig verksamhet med undantag av viss biblioteksverksamhet. Det innebär att vår personal kan behöva hjälpa till i andra verksamheter och förvaltningar.”

Jag trött och slut efter all övertid och allt jobb. Givetvis missunnar jag ingen att ha det bra på jobbet och all personal inom fritid gör ett bra jobb, men nu när fritidssektorn till stor del är stängd så behöver vi er. Chefer i kommunen: Ni kan omprioritera – gör det.

Trött lärare/fritidspedagog/förskollärare

Svar direkt

Jag har full förståelse för att du känner dig trött. Det är många medarbetare i kommunen som känner samma sak just nu, framför allt inom förvaltningarna utbildning och arbetsmarknad och socialkontoret. Jag är full av beundran för att verksamheten ändå upprätthålls så bra som den gör, trots alla påfrestningar som pandemin medför. Nu är det viktigare än någonsin att vi hjälper varandra både inom och mellan förvaltningar. Det har redan gjorts en del kreativa lösningar, än så länge på frivillig basis.

Vi följer sjukfrånvaron noga. Det finns en planering och en beredskap inom kommunen för att flytta personal mellan arbetsplatser och förvaltningar. Till vår hjälp har vi en prioriteringslista som är framtagen i syfte att upprätthålla verksamhet som vi nu prioriterar, även kallad samhällsviktig verksamhet. Prio 2 är verksamhet som är nödvändig att upprätthålla och prio 3 är verksamhet som är önskvärd att upprätthålla.

Inom verksamheter i prio 2 och 3 kan man antingen dra ner på personal eller stänga helt i syfte att kunna stödja verksamhet inom prio 1. Om vi kommer till ett läge där en förvaltning har uttömt alla sina möjligheter till att bemanna en samhällsviktig verksamhet kommer vi att söka frivilliga inom prio 2 och 3. I det allra svåraste scenariot måste alla som kan vara beredda på att ställa upp.

En utmaning är förstås att de flesta som står till förfogande inte har rätt utbildning för att snabbt kunna ta över någon annans jobb. Däremot finns det vissa arbetsuppgifter som kan tas över av andra för att underlätta för den ordinarie personalen.

Joakim Lundin, personalchef Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa