Vi är på väg in i en ny världsordning

Skribenten tror att den allsmäktiga dollarns betydelse kommer att minska till förmån för andra valutor och reala tillgångar.

Skribenten tror att den allsmäktiga dollarns betydelse kommer att minska till förmån för andra valutor och reala tillgångar.

Foto: Terje Pedersen

Insändare2022-06-11 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har vi gått in i en period som kommer att leda till en ny världsordning? Vilket bland annat kommer att innebära att USA-dollarns hegemoni försvinner och sannolikt kommer att ersättas av ett monetärt reservsystem med flera valutor, som backas upp av guld. Om du tror att USA helt enkelt är för starkt, för rikt, för att detta ska hända, är ironin att USA:s rikedom i sig har undergrävt även vårt eget tänkande och handlande på sätt som gör en sådan förändring praktiskt taget oundviklig.

Jag gör inte alls anspråk på att jag vet exakt vilken form en sådan delad valuta kommer att ha. Det är möjligt att alla världens stora länder, inklusive USA, kommer att välja att delta, vilket skulle resultera i en smidigare, mindre volatil övergång. Det är dock också möjligt att vi åtminstone initialt, kommer att se en mer kontroversiell multipolär situation där olika reservvalutasystem tävlar med varandra. Men i slutändan kommer ett helt delat valutasystem, uppbackat av guld, att vara oumbärligt för att världen ska ha något hopp om att upprätthålla en acceptabel nivå av materiella framsteg.

Centralt för förändringen kommer att vara ett erkännande av betydelsen av materiella tillgångar – naturresurser – som vi till stor del har tagit för givet under det senaste halvseklet. Finansiella tillgångar, som i utvecklade ekonomier har varit i fokus för tillväxten under den perioden, kommer att minska i betydelse. Denna omkastning av prioriteringar kommer bland annat att vara avgörande för vår tillgång till viktiga naturresurser.

Kina kan vara hänsynslös när det gäller att uppnå sina mål. Vet vi verkligen om Kina kommer att göra sitt bästa för att även förse oss med bland annat de mest kritiska mineraler, metaller, produkter, etcetera? Vet vi också framöver vilka råvaror som Ryssland kan förse oss med?

Börsen, som har blivit en så central symbol för vårt välstånd, är en chimär. Vårt galna fokus på den rikedom som skapas av finansiella tillgångar har underminerat västländernas makt istället för att fokusera på de långsiktiga behoven för att skapa en hållbar värld. Det vill säga; vi har tappat bollen när det gäller naturresurser. Det är dags att inse att rikedom och makt har divergerat och reala tillgångar kommer att ersätta finansiella tillgångar, som vägen till verklig rikedom.

Ukrainakriget verkar alltmer sannolikt att vara den kritiska katalysatorn i övergången till den ny världsordningen. Jag tror också att det är nära relaterat till en tillväxt i antidemokratiska värderingar, som skapats av det ensidiga fokuset på pengar och rikedom, som uppstått.

C-E Simonsbacka