Vattennivån i Skellefteälven kan stiga

Insändarskribenten funderar över vad som händer med Skellefteälven om klimatet blir varmare.

Insändarskribenten funderar över vad som händer med Skellefteälven om klimatet blir varmare.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2022-08-21 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi glömmer gärna att ett varmare klimat kommer att påverka vattennivån i hav och älvar – inte minst de nordligaste. Den prognosen finns och borde utesluta all utbyggnad av holmarna i Skellefteälven. I stället måste resurser läggas på att undersöka och förstärka samtliga dammanläggningar uppströms.

Fina naturupplevelser för en växande stadsbefolkning kan tillgodoses genom att vårda och rensa alla grönområden, inklusive holmar, vandringsleder och parker. Häckar och hundrastplatser kräver daglig tillsyn. 

Personer med egna farkoster bör lätt kunna lägga till vid våra öar, hitta grillplatser med bänkar och skräpkorgar, kanske sevärdheter väl markerade. Billiga åtgärder som ger arbetstillfällen.

Fler förslag: Låt några botaniker sätta namn vid träd och buskar i Nordanåområdet, ett fint rekreationsområde tillgängligt för alla.

G-son & N-ström