Vart ska vi skicka ministrar med bristande vandel?

Insändare 23 oktober 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De blåbrunas överenskommelse innehåller en skrivning om att "bristande vandel" kan leda till utvisning ur landet. Bristande vandel innebär bland annat "bristande regelefterlevnad".

1 Jag använder mig inte av uttrycket "vandel". Tror inte så många i Västerbotten gör det – gör du? Det är ett ord som mer hör hemma i Birger Ladulås landslagar eller från Karl Xll:s stormaktstid. Vi vet ju att SD ser upp till den tiden och gärna lyfter upp den som Sveriges kulturarv.

2 Utvisning – det är vedertaget att de som ej är svenska medborgare riskerar utvisning om man utför grova brott. Det syns på de domar som har blivit efter förra årets påskuppror. Flera har dömts till fängelsestraff och därefter utvisning. Alltså inget nytt. Utvisning efter utförda brott är en rimlig åtgärd anser nog de flesta av oss.

3 Bristande vandel = utvisning. 

A När vår nuvarande statsminister var riksdagsledamot åkte han taxi för 130 000 kr. Inget konstigt, tyckte han. Han hade ju också ett SL-kort som han sa. Det visade sig att han aldrig nyttjade det kortet. Det är ju lätt att leva upp andras pengar. I detta fall våra skattepengar.

B Vi har en finansminister som har lämnat felaktiga uppgifter om sitt boende. Hon fick ut ersättning för detta som var regelvidrigt. Även här skattepengar.

"Bristande regelefterlevnad kan leda till utvisning." Ska vi skicka ministrarna som ej har följt reglerna till Norrland eller ner till Skåne? Eller kanske till något upphandlat läger i Kenya?

För övrigt: I den blåbruna överenskommelsen står att friskolor som missköter sig inte skall få dela ut vinster. Men, hallå – de friskolor som missköter sig skall inte få bedriva verksamhet.

Lars Ekberg


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa