Vårt land måste rensa upp i bidragsträsket

Signaturen Skattebetalare tycker att partistöden ska halveras - bland mycket annat.
Signaturen Skattebetalare tycker att partistöden ska halveras - bland mycket annat.

Vårt generösa system med bidrag inbjuder till fusk och tänjande på regelverk så därför måste vi kraftigt minska på dessa.

Insändare 25 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Avskaffa alla bidrag till religiösa samfund, tro är en privatsak och ska finansieras av medlemmarna själva, inte staten. Ta samtidigt bort myndigheten för stöd till trossamfund. Enda stödet ska vara den kyrkoantikvariska ersättningen till Svenska kyrkan som går till att bevara och göra det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för alla.

Ta bort alla bidrag till etniska och etnisk-kulturella föreningar och verksamheter.

Avskaffa flerbarnstilläggen som även kan vara en kvinnofälla och bidra till att hålla kvinnor borta från arbetsmarknaden långa perioder, speciellt kvinnor med låg utbildning.

Ta även bort de 90 dagarna på lägstanivån (180 kr) så att föräldrapenningen reduceras till 390 dagar mot dagens 480. Ändra även prioriteringen för uttag av föräldradagar efter första året så att semester går före föräldraledighet.

Halvera partistöden och endast moderpartiet ska erhålla bidrag, ej kvinnoförbund, ungdomsförbund liknande. Detta gynnar även demokratin för på så sätt blir bidrag och engagemang från medlemmarna viktigare och inte som idag att medlemmarna/väljarna endast behövs som röstboskap vart fjärde år.

Avskaffa mediestödet som idag är drygt 1 miljard kronor. Det stora mediestödet gynnar inte demokrati och fria ordet utan i stället anpassar sig media efter den som står för utbetalningen av bidraget och undviker att kritisera makten. I samband med detta kan man även avskaffa Mediestödsnämnden.

Skär ned demokratibiståndet kraftigt och ta bort demokratistödet (75 miljoner) genom svenska partianknutna organisationer (PAO). Vi såg (V:s) till en organisation som stödjer Hamas i dess terroranfall av Israel.

Minska stöden till studieförbunden från dagens 1,8 miljarder till i första skedet 1,4 miljarder och tillsätt en oberoende granskning av deras verksamhet och missförhållanden för att på så sätt komma tillrätta med deras hantering av bidragen. Speciellt bör studiecirkelverksamheten granskas.

Folkbildningsrådets styrelsesammansättning bör ändras så att staten utser styrelserepresentanterna och inte som idag att medlemsorganisationerna själva utser sina representanter som sen fördelar bidragen.

Fortsätt att sänka biståndsbudgeten till 0,5 procent, alldeles för mycket av biståndet hamnar i fickorna på korrupta politiker och tjänstemän i de flesta fall odemokratiska mottagarländerna. Ge inga bidrag till länder som vägrar ta emot sina egna medborgare när de utvisas från Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa