Värnade riskgrupper – eller har jag bara drömt?

Jag tillhör riskgrupperna som dessutom står i behov av dialysbehandling. Tre gånger i veckan åker jag sjuktaxi till denna behandling.

Insändare 12 maj 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visst är det uttalat, eller har jag bara drömt, att det ska värnas om dessa grupper så långt det är möjligt? 

Vilket värnande blir det om man stoppar in ett antal individer i samma taxi för samåkning? Där faller betydelsen av social distansering platt till backen. Borde inte vi som nu hör till nämnda grupper få åka en och en, och slippa den psykiska påfrestning som det kan innebära i dessa coronatider?

Jag kan inte se detta förfarande som någonting annat än att spela rysk roulette med människors liv.

Håkan Markstedt, Skellefteå

Svar direkt

Vi har under en tid genomfört en rad åtgärder för att minimera risken för smittspridning både för taxiförare och patienter. För att särskilja misstänkta eller bekräftade covid-19-patienter som har behov av sjuktransporter har vi inrättat särskilda fordon i Umeå och i Skellefteå. 

För södra Lappland pågår en liknade process. Vi har även minskat graden av samordning för dialyspatienter genom att lägga om scheman så att det i praktiken blir fler ensamåkningar. Dessutom har vi satt en begränsning till max två passagerare i en sedan och max fyra i en stor bil/buss. Vidare har vi glesat ut stolar vid väntan på transport på våra sjukhus.

Utöver det påminner vi ständigt om den generella rekommendationen att inte besöka vården om man har symtom, och vid bokning av resor frågar vi om hur allmäntillståndet är. Allt för att ytterligare minimera risken. Vi följer löpande utvecklingen i Västerbotten och för dialog med vår smittskyddsenhet om eventuellt vidare åtgärder.

Tommy Svensson, servicedirektör, Region Västerbotten


Ämnen du kan följa