Varken miljö eller säkerhet gynnas av lägre hastighet

Skribenten menar att en sänkning av hastigheten genom centrum i Skellefteå varken gynnar miljön eller säkerheten.

Skribenten menar att en sänkning av hastigheten genom centrum i Skellefteå varken gynnar miljön eller säkerheten.

Foto:

Insändare2023-04-14 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den sänkning av hastighet från 50 till 40 km/tim som genomförts på huvudled inom Skellefteå kommun var motiverad av miljö- och säkerhetsskäl. 

Miljö?

De bensin- och dieselbilar som avsågs att sänka utsläppen var en tankegroda Att sänka 10 km/tim innebär ej att dessa bilar släpper ut mindre, under denna hastighetsram blir bilmotorns varvtal det som bestämmer utsläppet. Bilarna får ej mindre varvtal utan blir mer benägna att öka dem. Och om man är snäll och säger att det inte är någon skillnad så blir tidsfaktorn en negativ faktor, bilen uppehåller sig längre tid i det område som var avsett att få minskat utsläpp. Tiden ökar med 20 procent vilket medför ökat utsläpp i det nedsatta hastighetsområdet. 

Säkerhet? 

Det har av någon anledning blivit en huvudled inom kommunens centrumdelar, inga parkeringar tillåts, väjningsplikt eller stopplikt, cykeltrafik som gångtrafik på avsedda sidobanor. Med andra ord har hastighetssänkningen en minimal påverkan på säkerheten. Någonstans går rimlighetens gräns, om en nollversion är på tapeten då blir nog den enda åtgärden att förbjuda all motortrafik inklusive cyklar, bara gångtrafikanter allena framåtskrida.