Varför trafikerar ni med så många tomma bussar?

Skribenten ställer sig frågande till tomma bussar och får svar direkt.
Skribenten ställer sig frågande till tomma bussar och får svar direkt.

Trafiken ska tas bort från Mekanvägen, ändå fortsätter bussarna att gå. Trots att de är tomma.

Insändare 22 juni 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt trafikmätingar på Mekanvägen trafikerades gatan tidigare av 950 fordon per dygn. 

Detta är en gata utan trottoarer som dessutom är skolväg för barnen. Nu har ytterligare baracker satts upp i området och det villkorades av kommunen med att nuvarande utfart från barackerna skulle stängas och trafiken ledas om så att den inte passerar villorna. 

Detta har inte utförts och trafiken har ökat ytterligare. Således ett villkor för att barackerna skulle få byggas som inte är uppfyllt. Det farthinder som kommunen lagt ut är mer som ett skämt och täcker inte ens hela vägbredden.

Varje timme från tidiga morgon till sena kvällen passerar fyra tomma bussar på gatan. Hur är det möjligt att man kan köra så ofta med tomma bussar? När trafiken från området tas bort från Mekanvägen är det viktigt att också bussarna tas bort. 

Jag vill veta hur många passagerare bussarna har till och från Mekanvägen till exempel per dygn. Dom har snart gått i två år och dom boende verkar hellre köra bil än åka buss. Det går inte att skylla på inkörningsperiod längre.

BA

Svar direkt

Hållplats Mekanvägen infördes i lokaltrafiken år 2020. Precis då utbröt pandemin som medförde att byggarbetare från olika länder i Europa inte kunde resa till Skellefteå med flyg. 

Det bidrog till att många köpte minibussar för att ta sig till och från Sverige och som givetvis nyttjades även till och från arbetet på Northvolt. Men nu ser vi en ökande trend att alltfler stiger på och av vid Mekanvägens hållplats. 

Just nu över 200 påstigande resenärer per vecka vilket är bättre än genomsnittet för en specifik hållplats. Kollektivtrafik tar tid att etablera när förändringar görs och man måste ha tålamod i starten. 

Det görs löpande utvärderingar och utveckling av utbudet i takt med stadens och kommunens kraftfulla tillväxt. Kollektivtrafik och cykel ska helst vara förstahandsvalet före biltrafik så att vi tillsammans kan uppnå en bättre miljö och mindre trängsel på alla vägar.

Marie Larsson, vd Skellefteå buss


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa