Varför säger kommunen nej när behoven finns?

Jag tycker det är dags att kommunen börjar ta sitt ansvar och se över sina brister. I dag är det många som lever med LSS-beslut eftersom de har funktionshinder, funktionsnedsättningar eller vad det nu kan tänkas vara.

Insändare 8 juni 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En del är i behov av mer stöd än andra. Vissa behöver kanske tillsyn i sin lägenhet eller hus, andra behöver vara på ett stödboende eller gruppboende. Alla är vi olika och behoven kan se olika ut. Men är det rimligt att man får avslag på sin ansökan, trots att man har ett behov av stödboende eller gruppboende? Ett boende där det finns personal så att man kan få sin vardag att fungera. Vissa kanske även har psykisk ohälsa som gör att de behöver ett boende, vad vet jag? 

Jag har hört många får avslag trots att de verkligen behöver få ett LSS-boende, där kommunen anser att det är för dyrt eller att man ska kunna klara sig själv. Vad som skrämmer mig är att många faller mellan stolarna då kommunen väljer att neka ett beslut om LSS-boende. Den tanken är verkligen skrämmande.

Tänk om, istället för att säga nej. Börja fundera på att det kanske finns en ordentlig anledning till varför personer söker ett LSS-boende. Vidga era vyer och våga se vad det är som den här personen faktiskt behöver. På så sätt slipper ni kanske telefonsamtal eller mail ifrån arga, besvikna, ledsna och förbannade invånare som fått avslag.

Kvinnan med åsikter 

Svar direkt

Människor med funktionsnedsättning har varierande typer av behov och olika stora behov. När en person söker stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS) och andra lagar utgår vi alltid från individens behov. Målet för stödinsatserna är att individen ska få en fungerande vardag, samtidigt som stödet ska stärka förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt.

När vi får in en ansökan om en LSS-insats, till exempel bostad med särskild service, gör vi en bedömning om personen har rätt till insatsen eller inte. Får en person avslag på sin ansökan informerar handläggare om andra insatser som individen kan söka och om hur personen kan göra för att överklaga beslutet. Bedömningen av en ansökan görs alltid enligt lagen och vad domstolen har beslutat i liknande fall. Ekonomiska faktorer spelar inte in. Däremot är det viktigt att Skellefteå kommuns bedömningar följer resten av landets, för att vi ska ha ett rättvist och rättssäkert samhälle.

Det finns flera olika stödinsatser för personer med funktionshinder, både enligt LSS och andra lagar. Några exempel är ledsagarservice, kontaktperson eller hemtjänst. Som individ är det svårt att ha koll på dem alla. Därför vill jag föreslå den som har fått avslag på en insats att höra av sig till oss på stöd och service, så vi kan samtala om andra stöd som kan vara aktuella för personen.

En person som har fått avslag på ansökan kan även överklaga kommunens beslut till högre instans. Vid prövning i rätten avgörs om kommunen har följt lagen när det aktuella beslutet fattades. 

Madelene Wigenstam, chef på utvecklingsenheten, stöd och service, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa