Varför publicerar inte Region Västerbotten vårdköerna?

Tränger sig en före i matkön så tappas bara en plats. Jag fick en operationstid på kirurgen i Skellefteå men ett akutfall gick före. På de tre månader som gått sedan dess har jag inte hört något om en ny tid. Stod jag inte först i kön?

Insändarskribenten undrar varför Region Västerbotten inte offentliggör operationsköerna och får svar direkt.

Insändarskribenten undrar varför Region Västerbotten inte offentliggör operationsköerna och får svar direkt.

Foto: AnnaKarin Drugge

Insändare2024-03-28 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag undersöktes i mars -23 så fick jag veta att operation skulle ske under våren. Det styrde all min planering. Men lovad tidpunkt antecknas aldrig av läkaren så att den kan bevakas. Jag fick aldrig veta när det skedde ”leveransförseningar”.  

När jag på våren ringde och frågade om det var dags för operation fick jag veta att den var förskjuten till tidig höst. När jag då ringde i september fick jag veta att det skulle ske nästa år. Det har fortfarande inte blivit av i mars 24 och några besked vill man inte ge. Finns det någon gräns för hur länge man kan få stå i kö? Operationskön styr mitt liv men jag får inte se den. Jag kan inte lämna hemmet ens i några dagar. För tänk om de ringer …

Operationsdatum framflyttas alltid bara några få månader. ”Kommer snart” gör att patienten aldrig inser att nu är det dags att nyttja den för regionen dyra vårdgarantin för operation på annan ort. Bara de utvalda på kirurgen anser sig kunna tolka operationskön. Men det måste väl ske enligt en regelbok? Eller vill man bara inte ha någon insyn?

Jag är regionens kund och vill kunna planera morgondagen. Publicera därför varje månad en lista per vårdgivare med uppgift om plats i kön, prioritet, när man ställdes i kön, födelseår, man/kvinna och om möjligt vad man köar för. Operationskön är en allmän handling. Enligt lag kan vem som helst begära att få se den utan att uppge något skäl och den ska lämnas ut skyndsamt. Jag begärde ut operationskön i slutet av 2023. Men kirurgen har valt att trotsa lagen och tiga ihjäl min begäran. Regionens patientnämnd har inte heller fått dem att höra av sig. Polisanmäla?

Jag har också begärt att få ut reglerna för hur kön betas av och omprioriteras. För det är väl fråga om en kö och då finns väl regler?

Uppenbart vill man inte ha insyn i hur kön hanteras. Det väcker många frågor. Går ung alltid först? Har patienter med privat sjukvårdsförsäkring remitterats till Region Västerbotten och var placeras de i så fall in i kön? Går små operationer före stora? Rör sig kön?

Köplats okänd

Svar direkt

Vi kan inte yttra oss om specifika fall men kan beskriva hur vi jobbar.

Väntelistan har ingen kölapp. Om vi skulle lämna ut väntelistan ska man veta att vi inte kan dela med oss av personuppgifter vilket gör att mycket av väntelistan skulle behöva sorteras bort. Sedan fungerar inte väntelistan som en fast turordning med en kölapp. Det är självklart så att det följs när patienter satts upp på väntelista men läkarna gör också fortlöpande medicinska bedömningar som då påverkar måldatum för åtgärd.

Vårdgaranti. Enligt rutin har alla patienter rätt till att vid operationsbeslut få veta förväntad väntetid och är den över 3 månader finns erbjudande om att skickas till annan region. Sedan är det tyvärr så att det inte alltid finns någon i hela Sverige som kan ta emot vissa patientgrupper och vissa åtgärder. Det vi då gör i regionen är att försöka styra våra resurser på ett sådant sätt att vi ska kunna erbjuda så jämlik vård som möjligt. Vi försöker också kontinuerligt genomföra riktade arbeten med att erbjuda åtgärder på annan ort och region för patientgrupper och patienter där detta är möjligt. Vi nekar aldrig någon åtgärd i annan region enligt vårdgarantin utan uppmanar snarare patienter att åka om möjligheten finns.

Väntetid. Förutsättningarna för att kunna uppskatta förväntad väntetid är begränsade och långa väntetider gör en sådan uppskattning ännu svårare. Det beror på att det är många olika resurser som ska finnas på plats för att en patient ska kunna opereras och vad varje patient behöver är unikt. Vad en specifik patient behöver kan ändras mellan beslut om operation och operationsdagen vilket är något vi kontinuerligt jobbar för att tillgodose och ta hänsyn till. Vår verksamhet har ett stort inflöde av högt prioriterade åtgärder och dessa patientgrupper ger då en viss undanträngningseffekt på åtgärder som inte har samma medicinska prioritet. Vi är dock fullt medvetna om att många som väntar har stor påverkan på deras livskvalitet vilket så klart är otroligt olyckligt. Om vi tvingas avboka en planerad operation på grund av en akut operation eller av annan anledning, blir den patienten erbjuden nästa möjliga tid med motsvarande resurser så länge patientens egen operationsindikation inte ändrats. Patientens ålder och storlek på operationen är inget som i sig påverkar prioritering bland patienter och patienter med privata sjukvårdsförsäkringar åtgärdas inte inom regionens regi och påverkar därför inte väntetiden negativt. Vi jobbar ständigt för att säkerställa att vi optimerar de resurser vi har men i dagsläget har vi i regionen inte de resurser som krävs för att operera hela regionens behov inom vårdgaranti.

Emil Bjurman, biträdande verksamhetschef kirurgcentrum Västerbotten/Skellefteå