Varför missgynnar kommunen miljövänner?

Varför är biogaspriset kopplat till fossila drivmedel när det är så viktigt att ställa om till grön teknik?

Skribenten undrar varför kommunens biogas kostar som den gör och får svar direkt.

Skribenten undrar varför kommunens biogas kostar som den gör och får svar direkt.

Foto: Bertil Ericson / TT

Insändare2022-04-07 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har kört biogasbil i över tio års tid. När man bor i en kommun som Skellefteå som var tidig med en egen rötningsanläggning för biogas och ett cirkulärt system där sopbilarna också drivs av biogasen som de samlar in via kompostsorteringen, så är det ett av de mest miljövänliga sätt som finns att framföra ett fordon. En livscykelanalys från well to wheel som alltså tar med produktionen av fordonet i beräkningen, som jordartsmetaller och hur de bryts, ger till och med fördel för en biogasbil jämfört med en ren elbil, oavsett om denna under hela sin livscykel sedan framförs helt med fossilfri el. Det är en fantastisk teknik och all eloge till kommunen som varit tidiga med att bygga ut det här cirkulära kretsloppet i produktionen av biogasen.

Men det finns ett problem som blivit mer akut nu. Priset på biogasen är av politiken kopplat till priset för de fossila drivmedlen. Men varför? Jag kan förstå att man gjorde så för tio år sedan när det här var nytt, men idag, när allting talar för att vi måste snabba på den gröna omställningen? Alla politiska beslut bör göra det så lätt som möjligt att ställa om och så förmånligt som möjligt för den som är villig att göra det. Den nuvarande energikrisen och de skenande priserna på råolja och därmed fossila drivmedel – varför ska den också missgynna oss som har varit tidiga med att göra klimatsmarta val? Effekten nu blir att kommunen tack vare Putins folkrättsvidriga anfallskrig på Ukraina gör stora vinster på sin försäljning av biogas vid den egna tankstationen. Kommunens kostnad för att producera biogasen, som sker i stort sett helt fossilfritt, har inte ökat nämnvärt, varför vinstmarginalen alltså blir oerhört mycket större nu än innan energikrisen.

Det är inte rimligt. För att vi ska klara den gröna omställningen så fort som möjligt så måste alla politiska beslut gå i samma riktning. Ibland blir det såna här låsningar, där ett beslut som kanske en gång var vettigt och försvarbart, istället blir en broms för omställningen. Beslutet att priset ska vara låst till de fossila priserna bör därför ses över och omprövas anser jag. Och den vinst som görs nu under tiden bör särskilt öronmärkas för nya gröna satsningar så att pengarna åtminstone kommer den gröna omställningen till del.

Johan Granstrand

Svar direkt

Tack för dina prisfunderingar.

Fordonsgas producerad av biogas är ett lokalproducerat klimat- och miljöriktigt drivmedel, som bidrar till ett minskat beroende av drivmedel med fossilt ursprung. Dessutom förbättras den lokala utomhusmiljön.

Inom Skellefteå kommunkoncern finns drygt 200 biogasdrivna fordon, såväl tyngre fordon som bussar och sopbilar, liksom lätta lastbilar och personbilar. Dessutom finns ett allt större antal privat- och företagsägda biogasdrivna fordon i Skellefteåområdet.

Biogasdrivna fordon ersätter ofta dieseldrivna fordon, särskilt när det gäller tunga fordon, inte minst inom kommunkoncernen.
Det finns därför en naturlig koppling mellan priset på fordonsgas som ersättare för det fossila dieselbränslet. Prissättningsstrategin för fordonsgas har beslutats av kommunfullmäktige, och innebär att priset ska följa Skellefteå kommuns inköpspris på diesel. En särskild beslutad rabattsats säkerställer att priset på fordonsgas alltid är lägre än dieselpriset, räknat på energiinnehåll. Man skulle kunna göra en koppling till ett förnyelsebart drivmedel istället, till exempel HVO, men detta leder till en ännu högre prisbild.

Driften av Skellefteå biogasanläggning har varit och är förknippad med stora investeringar, som årligen ska betalas igen. Därför innebär biogasanläggningen inte några ekonomiska vinster, utan den stora vinsten är de klimatförbättrande åtgärder som erhålls, och att den lokala utomhusmiljön förbättras.

Ifjol ersatte fordonsgasen i Skellefteå närmare 1,5 miljoner liter fossil diesel. Att tanka lokalt producerad fordonsgas är därför ett av de bästa sätten att arbeta för en bättre miljö och ett bättre klimat.

Stefan Johansson, avdelningschef vatten & avfall, Skellefteå kommun, samhällsbyggnad