Varför massakrerades de nyplanterade träden?

För några år sedan planterade Skellefteå kommun ädelträd mellan Alhemparkeringen och Solbackens friluftspark, bara för att sedan fälla dem.

Skribenten undrar varför häggarna i Solbackens friluftspark försvann och får svar direkt.

Skribenten undrar varför häggarna i Solbackens friluftspark försvann och får svar direkt.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2022-11-25 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi tycker det är mycket konstigt att det för 4–5 år sen planterades i slänten vid gångvägen mellan Alhemparkeringen och vindskyddet på Solbackens friluftspark 15–20 stycken ädelträd, bland annat flera häggar, typ näver- och blodhägg i samband med att man återställde marken efter att man dragit ny vattenledning till vattentornet.

Först lät man det växa igen med en massa sly och man trodde att kommunen skulle gallra fram ädelträden, men i stället till vår bestörtning så massakrerar man all växtlighet i slänten, alla träd är nu förstörda.

Man kan verkligen fråga sig om den ena handen inte vet vad den andra gör när det gäller planering och utfört arbete? Har kommunen verkligen så gott om pengar så att ett år planterar man träd för dyra pengar och några år senare hugger man bort dem?

Skärpning behövs verkligen.

Britt-Marie S

Svar direkt

Vi är medvetna om att det skett ett misstag med röjningen längs med den sträcka som beskrivs. Precis som du förstått så var det planerat att genomföra en röjning för att framhäva de planterade träden.

Det har sedan skett ett missförstånd. Man gick in med en stor maskin för att snabbt och enkelt öppna upp längs gångstråket, men tyvärr fälldes även de planterade träden. Istället skulle det ha gjorts mer varsamt med röjsåg kring de planterade träden. Det är såklart tråkigt ur flera perspektiv att det kunde hända. Vi ska återställa sträckan igen och se till att lära oss av misstaget så att det inte upprepas igen.