Varför köper kommunen in en bil som inte håller måttet?

Det har kommit till min kännedom att Skellefteå kommun som elbil har valt att köpa in Toyota BZ4X. Denna bil har enligt alla hittills gjorda tester visat sig vara en något som endast kan förklaras som en flopp.

Skribenten funderar över Skellefteå kommuns inköp av elbilar och får svar direkt.

Skribenten funderar över Skellefteå kommuns inköp av elbilar och får svar direkt.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-04-12 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har till och med gått så långt att Toyota själva har erkänt att denna bil är ett misslyckande. I flera länder får köpare som ännu inte fått sina bilar levererade kostnadsfritt återlämna dem.

Räckvidden för dessa i vinterklimat är så låg att de i endast duger i ren stadstrafik.  Oberoende tester visar på räckvidder på under 25 mil i temperaturer mellan 5 och 10 grader, i Skellefteås vinterklimat torde den ligga på mellan 15–20 mil. 

Vad ligger bakom valet av dessa fordon och hur mycket kommer detta kosta oss skattebetalare? Jag hoppas verkligen någon ansvarig på kommunen kan svara på denna och berätta varför man valt dessa?

Bilintresserad skattebetalare

Svar direkt

Inköp av kommunens fordon styrs av upphandlingar enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Samhällsbyggnadsnämnden, som har huvudmannaskapet för kommunens fordon, har beslutat att kommunens fordonsflotta ska vara fossilfri till 2030 och endast elbilar och biogasfordon ska köpas in. Därför har en upphandling genomförts i den här kategorin.

Vid den upphandlingen lämnade Bilinorr in den mest förmånliga offerten i segmentet fyrhjulsdriven elbil. Det är en Toyota BZ4X som uppfyller alla våra krav på krocksäkerhet och andra kriterier. Kravet på räckvidd i upphandlingen var 400 km vid blandad körning enligt WLTP*, och enligt underlag från tillverkaren så är räckvidden 415–466 km.

Detta fordon har fått kritik i media när det gäller batterikapacitet och räckvidd som inte håller vad som var utlovat. Kritiken grundar sig på ett räckviddstest på motorväg i Norge vilket inte känns relevant för kommunens verksamhetsbilar. Tillverkaren har dock meddelat att de har tagit åt sig av kritiken och har tillsatt en arbetsgrupp som bara jobbar med de här frågorna. De kommer att göra en uppdatering i maj vilket kommer att förbättra prestandan. Toyota kommer bland annat att optimera klimatanläggningen för att få en bättre räckvidd.

I dagsläget har vi ingen Toyota BZ4X i trafik men vi har en bra dialog med Bilinorr om hur vi går vidare.

Utifrån den här informationen så bedömer vi att kommunens verksamheter klarar räckvidden för den dagliga körningen och att det inte kommer att medföra några extra kostnader med det här valet av elbil.

* WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, och är en EU-standard för att mäta bland annat förbrukning och räckvidd.