Varför kan inte Skellefteå Kraft skjuta upp räkningar?

Skribenten funderar om Skellefteå Krafts policy när människor inte kan betala sina räkningar och får svar direkt.
Skribenten funderar om Skellefteå Krafts policy när människor inte kan betala sina räkningar och får svar direkt.

En nära släkting till mig fick en stroke. I samband med det började jag rota i hans ekonomi.

Insändare 8 februari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Upptäckte att han har en elräkning med förfallodag den 27 januari. Själv är han oförmögen att betala räkningar. Så jag började chatta med Skellefteå Kraft. De var totalt kallsinniga, betalas inte räkningen kommer elen att stängas av. Därmed kommer hans vattenburna värmesystem att frysa sönder. Och hela huset blir skrot på grund av läckande vatten.

Skellefteå Kraft försökte få mig att påta mig ansvaret att fakturan betalas. Vilket jag vägrar av flera skäl.

Till sist undrar jag, efter att ha ringt 6-8 andra leverantörer av tjänster, och dessa skjuter upp betalningsdatum, vad gör Skellefteå Kraft så rigida i sin inställning till andra människor? Allvarligt sjuka dessutom.
EL

Svar direkt

Vi förstår att insändarskribenten har hamnat i ett tufft läge, då en anhörigs insjuknande kan medföra såväl emotionella som praktiska utmaningar.

I ett sådant här läge, då en kund inte längre kan representera sig själv och sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, finns det några olika möjligheter för anhöriga att hjälpa till och sköta om den sjuke personens ekonomi.

Då insändarskribenten själv inte ville betala den aktuella fakturan och en fullmakt inte fanns hänvisade vi till möjligheten att genom kundens bank ordna anhörigbehörighet. Den ger en nära anhörig rätt att hjälpa en anhörig med vardagsekonomiska handlingar, till exempel betala räkningar och bestrida betalningsansvar.

För att få ett anhörigbehörighetsbevis kräver banken att få se ett personbevis för den anhörige som ska företrädas med en släktutredning som visar vem som är närmast anhörig. Detta beställs från Skattemyndigheten.

Insändarskribenten avslog dock detta alternativ, och då fick vi svårt att hjälpa till, då vi enligt dataskyddsförordningen, GDPR, inte får sätta anstånd på en faktura på någon annans begäran. Då krävs det just en fullmakt eller ett bevis på anhörigbehörighet.

Att elen till en fastighet kopplas ifrån sker inte omedelbart, utan det är en lång process som genomförs innan detta kan bli aktuellt. Tidigast 57 dagar efter den obetalda fakturans förfallodatum kan en fastighet bli frånkopplad.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa