Varför ingen gångtunnel vid Fabriksgatan?

Norrbotniabanan planeras nu genom centrum och då behövs det trafiksäkra passeringar för oskyddade trafikanter.

Insändare 9 maj 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt förslaget försvinner den befintliga gång-och cykelöverfarten vid Grenvägen och ersätts med en tunnel vid Rönngatan. Det innebär en cirka 500 meter längre sträcka att promenera från Norrvalla- och Eddaområdet jämfört med den befintliga överfarten vid Grenvägen. Det känns jobbigt och det kommer att försämras för oss alla som nyttjar den överfarten idag.

Kommunen vill ju att vi ska promenera och cykla oftare vid korta resor för att minska bilåkandet. Förslaget är en försämring och lockar inte fler att cykla och promenera. Om det inte gick att göra en tunnel vid Grenvägen så varför inte bygga en tunnel under järnväg och väg 372 vid Fabriksgatan?. Det lär vara ett förslag som varit aktuellt tidigare. Den vore perfekt och kommer att minska avståndet för fotgängare och cyklister mellan Norrböle och Älvsbacka/centrum.

Vad säger ansvariga på kommunen?

Fotgängare

Svar direkt

Hej. Tack för din synpunkt. En utgångpunkt i arbetet med Norrbotniabanan har varit att tillskapa trygga, säkra och tillgängliga gång- och cykelpassager. 

Norrbotniabanan innebär en barriär som påverkar hur vi kan röra oss i staden. För fotgängare och cyklister blir detta särskilt påtagligt. Ett flertal alternativ har utretts. En inriktning har varit att lokalisera passagerna till strategiska lägen utifrån huvudstråk för gång och cykel och möjlig anslutning till busshållplatser. 

Anpassning till terrängförhållanden och tillgänglighetskrav har begränsat antalet möjliga lägen. Fabriksgatan var ett alternativ som studerades i tidigt skede men som valdes bort utifrån kriterierna ovan.

Med vänliga hälsningar, Lisa Gahm, projektledare Norrbotniabanan, Skellefteå kommun, Richard Widman, planingenjör fysisk planering, Skellefteå kommun.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Sömlösa resor för bussresenärer i norr • Ny app lanseras • Bara en biljett ska krävas • Skellefteå Buss vd: ”Vi måste göra det enkelt”

Tänk att kunna kliva på en buss i ett samhälle utanför Kiruna och sedan kunna åka med samma biljett till Burträsk. Ett samarbete mellan länstrafik- och lokalbussanordnare i de fyra nordligaste länen ska göra det möjligt. ”Vi måste göra det enkelt för resenären”, säger Marie Larsson, vd för Skellefteå Buss.

Sömlösa resor för bussresenärer i norr • Ny app lanseras • Bara en biljett ska krävas • Skellefteå Buss vd: ”Vi måste göra det enkelt”

Ny reguljär utlandslinje startar från Skellefteå den 15 augusti: ”Finns ett jättestort behov”

Ny reguljär utlandslinje startar från Skellefteå den 15 augusti: ”Finns ett jättestort behov”

Ger inte upp tanken på spårtrafik – då ska utredningarna vara klara • "Vänder på alla möjliga stenar" • Han är skeptisk

Ger inte upp tanken på spårtrafik – då ska utredningarna vara klara • "Vänder på alla möjliga stenar" • Han är skeptisk

Insändare: Svårt med hållbar resa till Northvolt

Svårt med hållbar resa till Northvolt

Insändare: Om busstationen – eller avsaknaden av en sådan

Om busstationen – eller avsaknaden av en sådan
Visa fler