Varför inga friskvårdsbidrag till äldre i Skellefteå?

På många företag och inom kommunen tillämpas friskvårdsbidrag där anställda fritt får avgöra hur de bäst kan stärka sin kropp och sin hälsa. Denna förmån finns inte för oss äldre, utan om vi har råd kan vi ur vår lilla pension betala gym och vattengympa och andra aktiviteter för att bibehålla kroppen i trim.

Insändare 8 november 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det utgår inga bidrag som hjälper oss äldre utan vi får betala full taxa på alla aktiviteter som skulle göra oss friska. Om en större mängd äldre skulle utnyttja kommunalt gym eller vattengympa är det endast en inkomst för kommunen, eftersom hur liten avgiften är, är slitaget på utrustning mycket liten och vattnet kostar enbart vid dusch. 

Effekten på en gynnsammare prissättning måste i mina ögon vara ofantligt större med mindre sjukbesök och friskare pensionärer. Varje uteblivet sjukbesök måste vara guld värd för kommunen. 

Det är konstigt att man värderar skolungdom med mycket lägre taxa än vi pensionärer jag förstår att man ej kan ställa dessa grupper mot varandra men jag tycker att taxan bör vara lika och man värderar en frisk pensionär lika som skolungdom, eftersom skolungdom får en del av sin motion på skoltid. 

Jag förstå att den prissättning som gäller i dag har att göra med privata gym och konkurrens mot dessa, Detta argument faller när vi på ytterområdet (exempelvis Byske) inte har tillgång till privata gym. Dessutom tillämpas lägre taxa få förmiddagarna hos privata gym.

OW

Svar direkt

Precis som du skriver så finns det samhällsvinster med att alla invånare håller sig pigga och friska, på våra badanläggningar har vi som mål att ha verksamhet som passar alla åldrar.

Som de flesta andra anläggningar har även våra badhus särskild prissättning för barn och unga. Fritidsnämnden har tidigare beslutat att man inte reducerar priset för någon annan grupp utan att man i stället har röda avgångar, dessa ska vara tider som gynnar alla de som är daglediga.

Röda avgångar ska vara på bad och gym minst fyra timmar per badhus vid två tillfällen per vecka på de bad som ligger utanför centralorten, tiderna anpassas efter annan verksamhet exempelvis skolsimskola och gäller för engångsbiljett. Vilka tider som gäller finns på badhusens hemsida.

Joakim Wallström, ordförande fritidsnämnden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa