Varför ignorerar Skebo Skellefteås ytterområden?

Vi är less på att Skebo ständigt ignorerar Skellefteås ytterområden. Problemen hopar sig och Skebo blir alltmer frånvarande.

Skribenterna har frågor kring Skebo och Skellefteås ytterområden och får svar direkt.

Skribenterna har frågor kring Skebo och Skellefteås ytterområden och får svar direkt.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-08-19 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår bovärd har de tagit bort under våren utan att informera oss boende, med anledningen att det ska bli lättare att nå Skebo. Området är i nuläget väldigt osäkert, man känner sig inte trygg. Polisen har återkommande varit här på grund av våldsamma personer och inbrott i både garage och förråd förekommer. Hot mot boende har yttrats både muntligt och fysiskt. Många nätter kantas av störningar där det är omöjligt att sova. Vi måste få hjälp att hantera den här situationen men när man ringer Skebo och vill få hjälp svarar de ofta med "Så ska det inte vara" och "Det var ju tråkigt". Där stannar det.

Det är dock så mycket mer som inte fungerar. Under våren svämmar förråden över, det är flera centimeter djupt vatten på golvet. Ett problem Skebo haft under flera år, men inte försöker åtgärda eller informera sina nya hyresgäster om. Istället får man hänvisningen att ringa sitt försäkringsbolag när skadan redan är skedd. Men då det saknas avlopp i förråden får man inga pengar från försäkringen. Ingen hjälp med andra ord.

När grannområdet fick problem med råttor då en hyresgäst slängde sina sopor lite överallt valde Skebo att istället för att ta itu med problemet bara flytta hyresgästen till ett nytt område. Därför har vi nu haft sopor lite varstans och råttinvasion i både soprum och garage.

I ett otryggt område behöver åtgärder vidtas för det är ju ändå hyresvärden som väljer sina hyresgäster.

Skebo-hyresgäster i Ursviken

Svar direkt

Vi beklagar att ni upplever att Skebo ignorerar delar av beståndet, vi vill såklart erbjuda trygga, inkluderande och hållbara bostadsområden för våra hyresgäster och tillika Skellefteås invånare. I våras genomförde Skebo en omorganisation i syfte att öka tillgängligheten mot våra hyresgäster. Ursviken är en av våra serviceorter där ”din bovärd” finns kvar. Skillnaden är att vi har tagit bort bovärdens telefontid som var kl 09-11 och ersatt den med bemannad telefon kl 08-16 istället. Dessa förändringar har vi informerat om i brev till samtliga hyresgäster samt skyltat upp i samtliga trapphus. Det brukar dock ta lite tid innan alla nya rutiner fungerar i samband med en omorganisering och hoppas ni kan ha viss förståelse för det.

Vi är medvetna om att det finns problem runt en del adresser och det är något vi kontinuerligt arbetar med eftersom vi strävar efter att våra bostadsområden skall upplevas trygga. Skebo följer hyreslagen som är en skyddslagstiftning för den enskilda hyresgästen och kan därmed begränsa vår handlingsfrihet men vi agerar alltid (även om våra åtgärder inte syns direkt) när det kommer till vår kännedom att störningar finns. Vi önskar att ni hyresgäster fortsätter höra av er och göra felanmälningar på saker och händelser så att vi får in underlag som är viktiga i vår arbetsprocess.

Problem med översvämning inträffar på våren när snön från snöupplag börjar smälta och dagvattenbrunnen är övertäckt med is. I våras hade vår entreprenör inte hunnit med att hacka upp isen i dagvattenbrunnen vilket gjorde att smältvattnet inte hade någonstans att ta vägen och rann in i ett förråd. Skebos jour hackade upp och vattnet rann undan med olyckligtvis var skadan redan skedd i förrådet. När det gäller skador på ägodelar är det alltid sitt eget försäkringsbolag man behöver vända sig till. Skebo ansvarar för att åtgärda att förrådet blir i fullgott skick igen och kommer framöver vara extra noggranna med kontrollen av dagvattenbrunnar.

När det gäller bekymret med råttor har Skebo tagit hjälp av en entreprenör för att komma tillrätta med problemet där följande åtgärder har vidtagits: Alla dörrar till garagebyggnaden är bytta, nya sektioner är byggda i garaget för att begränsa hur råttorna ev skulle kunna röra sig, det är tätat med gummilister längs garageportarna, fixat hål och liknande mot soprum och garage. Det är utplacerat fällor som vår entreprenör sköter varje vecka. Orsaken kan vara många men samtliga åtgärder som vår skadedjursexpert har föreslagit är vidtagna.

Avslutningsvis är Skebo Skellefteås allmännytta, hos oss råder likabehandlingsprincipen och det är vårt kösystem som avgör vem som får en ledig lägenhet. Vi väljer inte våra hyresgäster utan det är kötiden som avgör men det finns vissa grundkrav som alla behöver uppfylla för att hyra en lägenhet av Skebo.